Themba Godi  Photo: ANA
Themba Godi Photo: ANA
Themba Godi  Photo: ANA
Themba Godi Photo: ANA

IKOMIDI elibhekelele imali kahulumeni elibizwa ngestanding committee on public accounts (Scopa) ligxeke ubuholi bakwaTransnet ngokungezi emhlanganweni wokuziphendulela ngokukhishwa kwezinkontileka kule nkampani.
AbakwaTransnet abafikanga emhlanganweni obekumele udingide ukukhishwa kwezinkontileka ezizophenywa woKlebe  kodwa bavele bathumela umbiko onamakhasi angu-62. 
UMnuz Nyami Booi we-ANC uthe abakwaTransnet badelela iphalamende wabuza nokuthi kungani bebaleka uma sekufanele bazoziphendulela.
USihlalo weScopa uMnuz Themba Godi uthe uSihlalo weBhodi lakwaTransner uNkk Linda Mabaso ucele ukuthi umhlangano uhlehliselwe uJanuwari yize isicelo sakhe sichithiwe akazange efike emhlanganweni. 
“Uzositshelani ngoJanuwari? Sikhuluma ngomuntu ongakaze avule umlomo wakhe,” kusho uBooi. 
UMnuz Tim Brauteseth weDA uthe abakwaTransnet abahloniphi.
UMnuz Mkhuleko Hlengwa we-IFP uthe ngesikhathi eya eCape Town ubehambisana nezikhulu zakwaTransnet ebezisuka eKing Shaka.
“Sikhuluma ngabantu abazigcaluzelayo bandise izindleko bese behoxa emhlanganweni. Kufanele bajeziswe,” kusho uHlengwa. 
AbakwaTransnet esitatimendeni bathe akusikhona ukuthi badelela iphalamende kodwa amalungu ebhodi ebenezinye izinhlelo. 
Bathe bebedinga isikhathi esanele sokuzilungiselela ukuyovela phambi kwamalungu eScopa.