Advertisement

More from intandokazi

Osebenza ezindlini uyogijima phesheya

UMGIJIMI wesifazane waseNcotshane, oPhongolo ozongenela iNew York Marathon (NYM) e-United States of America ngoNovemba, usengovelele yize engakaze abe ngumthandi wezemidlalo esakhula

11 May 2017 | Izindaba

Isishoshovu esingumakadebona

<!--PSTYLE=byline-->UMA kukhulunywa ngabesifazane abayizingqalabutho emlandweni wenkululeko yezwe lethu usuke ungakaqedi ukukhuluma ungakaliphathi igama likamakadebona womzabalazo uNkk Nomzamo Winnie Madikizela-Mandela. Omunye uzozibuza ukuthi kungani sivele sisukela yena nje bebaningi kangaka, phela uMadikizela-Mandela owayibamba ishisa ngezikhathi zengcindezelo uhlanganisa iminyaka engu-80 esadla anhlamvana

15 September 2016 | Izindaba
Advertisement