Advertisement

More from intandokazi

Ukhuza ukusheba amasiko nesilungu

Ungoti wamasiko KwaZulu-Natal, uDkt Nomagugu Ngobese, uthe abantu ake bayeke ukusebenzisa imali eningi benza imicimbi yesintu bayihlanganise nesilungu

2 September 2018 | Izindaba
Advertisement