Advertisement

More from intandokazi

Ukhiqiza insangu yokwelapha

UDkt Kunene, onenkampani iHouse of Hemp ezokhiqiza insangu esetshenziselwa ukulapha izifo ezehlukene, uthe ubuya kude nocwaningo lwensangu.

18 April 2019 | Izindaba

Wenyuswe yizinselelo udokotela

UKUXHIFIKA izinduna engalutholi usizo, kuholele ekutheni alandele umkhakha owelapha isikhumba udokotela osenendawo yakhe yokusebenza eThekwini.

11 April 2019 | Izindaba

Ushiswa wugqozi kwezobuchwepheshe

UNOGQOZI lokufundisa usomabhizinisi osemncane osiza abafundi ukubalungiselela umshikashika wokwenelisa izidingo zesintu ngobuchwepheshe, i-4th Industrial Revolution, ezofika nezinguquko kwezobuchwepheshe.

4 April 2019 | intandokazi
Advertisement