USEFISA ukungenela imincintiswano emikhulu uNkk Londeka Madlala onguMrs PMB ophinde abe nesikole sokuqeqesha abamodelayo Isithombe:SITHUNYELWE
UFUNA ukuba yisibonelo ezinganeni aziqeqeshayo usomabhizinisi onesikole sokumodela, obe ngowokuqala ukuthatha isicoco emncintiswaneni kaMrs PMB ngenyanga edlule.

UNkk Londeka Madlala (38) wase-Ashdown eMgungundlovu, uthe abangani bakhe abahlale bemgqugquzela ukuthi angenele imincintiswano ngoba bebona ikhona analo lokuqeqesha. Unesikole esibizwa ngeDream Chaser Academy eqeqesha izingane emkhakheni wokumodela nokulingisa. Bekuqala ukuba nomncintiswano kaMrs PMB, uNkk Madlala athe ukuthatha isicoco ukufanisa nokuba yinxusa laseMgungundlovu.

“Ngabona kukhangiswa ngalo mncintiswano ngangenela ngoba vele ngijwayele ukungenela eminye yabesifazane abashadile. Besingu-16 esingenele lo mncintiswano engiwuwinile. Ukuwina kungijabulise kakhulu ngoba ngizokhuthaza nezingane engizifundisa ukumodela ngokuba yisibonelo. Ngifuna ukukhombisa nabanye abesifazane ukuthi iminyaka nokushada ngeke kukuvimbele ukufeza amaphupho.”

Uthe uzimisele ukwenza izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi nokunikela, okuyinto ayikhonze kakhulu. Eminye imincintiswano ahlwithe kuyo izicoco kubalwa uMrs Cultural Diversity, uMrs Denim Fiesta, uMrs Mother Nature noMrs Tourism SA. Ukholelwa ukuthi ukungenela umncintiswano akumele kube ukuhalela ukuwina umklomelo kuphela. Uthe abantu abamodelayo bangenza okukhulu ukusiza umphakathi, besebenzisa isicoco sokumodela. Isikole sakhe siqeqesha mahhala abamodelayo ukuze bakwazi ukuzimela, basebenzise lo mkhakha ukuvelela emphakathini.

UNkk Madlala uthe wakhula evele emodela, wawina nezinye izicoco. Uthando lokumodela ulufake ngisho ezinganeni zakhe njengoba zimbili ezimodelayo kwezintathu anazo. Indodakazi yakhe uLetoya oneminyaka engu-10, usengenele imincintiswano eminingi okubalwa nowaphesheya obizwa ngeTalent Search.

“Ngesikhathi engenele lo mncintiswano uLetoya wayeqeqeshwa yimina. Ngangibhala nasezinkundleni zokuxhumana uma abantu bebuza ukuthi unaso yini isikole esimqeqeshayo. Ngaleso sikhathi ngangingenaso isikole, abazali bagcina becela ngibaqeqeshele ezabo izingane. Lavela lapho icebo lokuvula isikole,” kusho yena.

UNkk Madlala uphinde abe nendodana * -Otto Junior Madlala (15), onguMr SA Junior. Uthe umagcino wakhe uPrince oneminyaka emine, akakukhonzile ukumodela kodwa uyalibona ikhono nakuyena. Naye uke waphuma isibili emncintiswaneni kaMr Sensational. Ebuzwa ukuthi umyeni wakhe naye uyamfaka yini kulo mkhakha, uvele wahleka wakhala ngokuthi unamahloni. UNkk Madlala ungumcwali wezinwele abuye ahlele nemicimbi.