UThandeka Zuma weBoc Lady ngesikhathi ephakela abahlala emgwaqeni
UKHISIMUSI usheshe wafika kubantu abahlala emgwaqeni  yaseThekwini abenzelwe ukhisimusi umsiki wengqephu. 

UThandeka Zuma weBoc Lady nongunkosikazi  wesilomo somculo wokholo uSgwili Zuma uphekele abantu  abangu-120 izibiliboco ezahlukene zokudla ngenhloso yokubajabulisa.

 UThandeka uthi bekuyisifiso sakhe ukwenzela abantu abahlala emgwaqeni ukhisimusi ngoba baqhelelene nemindeni yabo ngezizathu ezahlukene.

"Ngikupheke kwakuningi ngoba ngiyazi ukuthi abajwayele ukudla njalo izinto eziningi. Noma bekuthola akwenele okungenani usuku olulodwa luzobaluleka kubo ngoba uDisemba wonke umuntu ukhuluma ngokhisimusi. Ngikhethe lolu suku ngoba ngoLwesibili ngobe ngisekhaya nomndeni wami," kusho uThandeka.

Imigwaqo ebegxile kuyo kakhulu nokuyilapho ethole khona abantu abaningi uJoseph Nduli (Russel) noMargaret Mncadi (Victoria Embarkment).  

"Uma usebenza ngabantu kuhle ukuba usizo ngesinye isikhathi. Nami lokhu okuncane engikwenzile yikho engikhombisa ngakho ukubonga kubantu abangesekayo kwibhizinisi," kusho uThandeka. Ephetha ukuvezile ukuthi ngaphandle kokunikela ngokudla uyafaka isandla kwizinhlelo zomphakathi anikele ngemisiko ayithungayo kulabo abasuke bedinga uxhaso.