UNEZINHLELO eziningi ngeSABC1 uNksz Sanelisiwe Zondi owengamele izinhlelo zalesi siteshi
UNEZINHLELO eziningi ngeSABC1 uNksz Sanelisiwe Zondi owengamele izinhlelo zalesi siteshi
KUNINGI edlule kukho intokazi yaseMgungundlovu ngaphambi kokuphatha isikhundla sokuba imenenja yezinhlelo zethelevishini kwaSABC1 kanjalo nokuba inhloko esabambile yezinhlelo zalesi siteshi emuva kokusula kukaNkk Clara Nzima.

UNksz Sanelisiwe Zondi (32) waseNorthdale, eMgungundlovu, kodwa osezinze eGoli, ungene kulo mkhakha emva kokuthweswa iziqu zoBuciko eWits University. Ukungena esikhundleni sikaNkk Nzima obesekuneminyaka engu-35 esebenzela iSABC1 uthi kumenze waba novalo.

Engxoxweni ekhethekile neSolezwe uveze ukuthi, uNkk Nzima ungomunye wabesifazane abamnikeza ithuba ngoba ubekholelwa ekwakheni ikusasa lomuntu wesifazane.

“Ngiyamhlonipha umama uClara, uyakwazi ukubona ikhono lomuntu engakaze asebenze eduze naye. Noma nganginazo iziqu kodwa ngangimdinga umuntu ozongicija ngolwazi.

“Wazinikela wangisondeza eduze kwakhe wangibeka kuleli zinga engikulona. Kodwa akulula ukungena endaweni ebiphethwe umuntu iminyaka ngaphandle kwezinkinga.

“Ngeke ngiqambe amanga, nginovalo ngoba uma kungehla izibalo zababukeli kobe kusezandleni zami,” kusho uNksz Zondi.

Le ntokazi ivele seyithole ukwesekwa ozakwabo nosaziwayo njengoba ngenyanga edlule yethule inqwaba yezinhlelo ezintsha zeSABC 1 eSandton, eGoli, ngempumelelo.

Echaza ngokungena kwakhe kule nkampani ngo-2008, uNksz Zondi uthe kwaba isibusiso esivela kuNkulunkulu ngoba wayengahlelile. “Ngangingazi lutho ngethelevishini kodwa ngathi uma ngizwa ngomunye umngani wami ukuthi kunamathuba avele kwiSABC ngagxuma ngahlala.

Ngathi uma ngiqeda itoho kwashiya abaphathi abayisithupha ngesikhathi ngisekhaya. Ngangihlabe nekhefu ngoba ngikhulelwe. Ngithe uma ngibuya kwadinga ngenze imsebenzi yabantu abaningi ngesikhathi,” kuchaza uNksz Zondi. Emuva kwalokho wahlabana ngesikhundla sokuba i-Assistant Commissioning Editor waze wagcina eseyiCommissioning Editor, kwaze kwaba uthola isikhundla sokwengamela izinhlelo ngasekupheleni kuka-2017.

UNksz Zondi efika kule nkampani bekusanda kuphela izinhlelo ezifana neYizo Yizo, Gazi Lami kanjalo neTake 5 eyayethulwa u-Aaron Moloisi.

Kwamele aqhamuke nezinhlelo ezahlukene okubalwa kuzo iSkeem Sami, One Day Leader, Isipani, Making Moves nezinye izinhlelo eziningi ezalandela emuva kwalezi. Uma engekho emsebenzini usuke ewumama kwakhe njengoba enendodakazi uNobathembu (6) nendodana uSazi (7) kanjalo nomyeni. Uphinde wakuveza ukuthi wakhuliswa unina uNkk Ntombikayise Zondi nodadewabo ababili.

Ephetha uthe ziningi izinhlelo iSabc1 ezozethula kubabukeli nesebenzela phezu kwazo kanti nezandla zakhe zivuliwe kubantu abanemibono ngeseziqalile ukukhonjiswa kwithelevishini. Uphinde wakuveza ukuthi iSABC1 inemikhakha eminingi edinga intsha ngaphandle kokulingisa nokwethula izinhlelo kuphela.