UWINNIE Manzini weSummit Glances odume ngemisiko yabesifazane abondlekile. Isithombe: SITHUNYELWE

IYADLONDLOBALA intokazi efike kwezwakala endimeni yokuthungisa ingqephu uWinnie Manzini weSummit Glances esenkabeni yedolobha eThekwini.

Le ntokazi ethungela abesifazane abondlekile, ithi isifudekele nakwamanye amadolobha, njengoba isinamagatsha eGoli, eMgungundlovu, Manguzi, Vyrheid, RichardsBay, Ulundi naseNewcastle.

ISummit Glances igxile ekuthungeleni abesifazane uhlobo lwezingubo olwehlukene ngezindwangu ezinhlobonhlobo. Ezinye zalezi zindwangu akuzona ezakuleli njengoba ziqhamuka emazweni afana noNigeria, Mozambique namanye amaningi.

Eminye yemisiko yeSummit Glances esenkabeni yedolobha eThekwini. Isithombe: Sithunyelwe 

"Sesiqashe abantu abangaphezu kuka-100, uma ngibala wonke amagatsha esesinawo. Esesiphokophele kukona njengenkampani ukuthi sibe namanye amagatsha eCape Town nase-East London," usho kanje uManzini otshele leli phephandaba ukuthi ubuye ngempelasonto edlule eChina lapho ebeyoqinisa khona amaxhama okuxhumana nosomabhizinisi bakhona.

Ngokusho kwale ntokazi, eneminyaka yobudala engu-28, ithi bayaye baqashe kakhulu abesifazane uma kuvela amathuba omsebenzi ngoba okunye abazibophezele kukhona ukuthi bathuthukise abaesifazane.

Eminye yemisiko yeSummit Glances esenkabeni yedolobha eThekwini. Isithombe: Sithunyelwe 

"Sinenkolelo yokuthi abasifazane bayikusasa lezwe. Kungakho sifukula bona kakhulu uma siqasha ngoba baqonda nakangcono esikwenzayo. Bakhona nabesilisa abaningi esisebenza nabo abasithungelayo, kodwa sibheka kakhulu abesifazane," kunezezela uManzini.