UNKSZ Phindy Phindela weMotivated Nation ochonywe uphaphe lwegwalagwala ngokuba ngusomabhizinisi othuthukayo Isithombe: SITHUNYELWE
USOMABHIZINISI wesifazane oke wahlala emgwaqweni uchonywe uphaphe lwegwalagwala ngokuba wusomabhizinisi othuthukayo.

UNksz Phindy Phindela wenkampani ebhala izikibha yenze amakhadi, izingqwembe ezinamagama ezinkampani, iMotivated Nation yaseThekwini uhlonishwe emcimbini wokuhalalisela abesifazane abenza kahle eminxeni eyehlukene yamabhizinisi obuhlelwe yiGagasi FM, iShero Awards ngempelasonto.

Uthe unina washona ebelethe yena, uyise akamazi kanti wakhuliswa yizihlobo zikanina ezehlukene.

Waqala ibhizinisi lokwenza amakhadi eValentine esesekolishi ukuze akwazi ukukhokhela izifundo zakhe.

Eneminyaka ewu-13 wahluleka ukubekezelela indlela owawumphatha ngayo umndeni ayehlala nawo, wagcina eyohlala emgwaqweni.

“Ngadlwengulwa yilungu lo mndeni ngalowo nyaka. Ngabikela umamkhulu engangicabanga ukuthi ungumama ngaleso sikhathi. Ngangilindele ukuthi uzothatha izinyathelo ngalokho kodwa wangithethisa wathi nginamanga angidlwengulwanga. Ngazibona ngiwumuntu okhishwa inyumbazane ekhaya ngakhetha ukuyozihlalela emgwaqweni.”

Wahlala unyaka wonke emigwaqweni yaseMatatiele. Ngenhlanhla uthe akazange ahlukumezeke kodwa wathola uthando ngoba kwakunguye kuphela intombazane emgwaqweni ngaleso sikhathi.

Abafana ayehlala nabo uthe babemvikela bekhombisa ukumthanda, into ayengazange ayithole ekhaya .

“Yebo sasidla emigqonyeni kodwa konke lokho kwakungangiphathi kabi ngoba abafana engangihlala nabo babengenza ngizizwe ngiwudadewabo okuyinto engangiqala ukuyizwa selokhu ngazalwa. Ngakhala sekufika osonhlalakahle bengithatha ngayogcinwa ekhaya lezintandane bangibuyisela esikoleni ngoba ngangicabanga ukuthi ngizohlukumezeka nakhona.”

Emuva kwesikhathi ehlala ekhaya lezintandane wafika uninakhulu wamthatha wabuyela naye kwakhe.

Emuva kwesikhashana washona wabuyela ebuntandaneni ehamba ehlala. Wenze iDiploma in Information Technology eDurban Computer College. Imali yokubhalisa wayikhokhelwa owesifazane ayesonta naye.

“Wehluleka ukuqhubeka nokukhokha. Kwangiphoqa ukuthi ngenze isu lokuthi ngizokhokha ngani ngoba ngaleso sikhathi ekolishi sasingekho isikhwama esixhasa izitshudeni ngemali yokufunda. Isikhungo sangiqasha ukuthi ngisebenze emtapweni wolwazi kodwa imali engangiyihola yayincane. Ngaqala ukwenza amakhadi ngawadayisa. Angikufundelanga ukwenza lokhu kodwa yikhono enginalo.”

Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe akazange awuthole umsebenzi.“Ngahlala ngaze ngakhumbula ukuthi nginekhono. Ngo-2015 ngaqala ukusebenza, ngisebenzisa i-laptop enganginayo. Ngo-2017 ngathola uxhaso kwiNational Youth Development Agency, ngathenga imishini yokuprinta nengqalasizinda yokusebenza esezingeni.”