UCAYLE Sanelisiwe Mboto ohlabene ngendondo yeKZN Young Achiever esigabeni sezemfundo e-ICC eThekwini ngoMgqibelo. Isithombe: Sithunyelwe
IMPUMELELO ilokhu imlandele njalo owesifazane osemncane waseThekwini ohlabene ngendondo yeKZN Young Achiever esigabeni sezemfundo emcimbini obuse-ICC ngoMgqibelo.

UNksz Sanelisiwe Mboto (23) ongowasePhoenix wethweswe iziqu zePublic Relations and Communications Management eDurban University of Technology (DUT) eseMgungundlovu nonyaka. Kulezi zifundo  uthole odistinction abangu -21 nabamenze wathola icum laude. UNksz Mboto uthi ngukuzimisela okumvulele amathuba amaningi empilweni yakhe.

"Ngizizwa ngijabule kakhulu ngokuthola le ndondo ngoba iyangikhombisa ukuthi ngisebenza ngokuzimisela. Ukuqaphelwa komsebenzi engiwenzayo esigabeni sesifundazwe kusho lukhulu kumina kanti le ndodo iyangigqugquzela futhi ingenza ngibone ukuthi lokhu engikwenzayo kuyabonwa ngakho kufanele ngiqhubeke ngenze okukhulu," kusho uMboto.   

UMboto washonelwa ngabazali bakhe bobabili eneminyaka engu-12 wasala nodadewabo nabafowabo nabo ababesebancane futhi bedonsa kanzima. Ngesikhathi eseqede umatikuletsheni wahlala iminyaka emibili yonke engafundi esebenza ecall centre ukuze akwazi ukugcina imali yokufunda. Yize edlule ebunzimeni obuningi ngesikhathi ekhula, kepha lokho akumvimbanga ekulandeleni amaphupho akhe nokusiza abanye abantu.

UCAYLE Sanelisiwe Mboto ohlabene ngendondo yeKZN Young Achiever esigabeni sezemfundo e-ICC eThekwini ngoMgqibelo. Isithombe: Sithunyelwe
"Ngaqala ukusiza abanye abafundi ngomsebenzi wesikole ngenza unyaka wokuqala enyuvesi. Ngangingabasizi ngomsebenzi wesikole kuphela kepha ngangibaxoxela nangempilo yami ukuze babone ukuthi konke kuyenzeka uma nje uzimisela. 
Ngonyaka ka-2017 uMboto wathola umfundaze wokuyofunda eGermany ngenxa yokwenza kahle kwakhe esikoleni kanti uthi lokhu kwamsiza kakhulu.

Njengamanje le ntokazi yenza izifundo zeBtech kwiPublic Relations and Communications Management kanti usezisungulele nebhizinisi lokuphaqula abantu.