AZEHLI kahle izinto ezibhalwa ngaye ezinkundleni zokuxhumana uCindy Makhathini ogcwele kuzona zonke izinkundla zokuxhumana

UKUBIZWA ngomqwayizi ezinkundleni zokuxhumana kwentokazi yaseThekwini engumapakisha nekhangisa ngengqephu, kuyephula umoya futhi sekwenze nonina wagula.

UCindy Makhathini (19) waseNtuzuma onabalandeli abangaphezulu kuka-300 000 ku-Instagram, usephenduke undabuzekwayo kushintshiswana ngezithombe zakhe, ebizwa nangomqwayizi.

Kunqakiswana ngaye nasemakhasini odumo iLadies House neMen’s House kuFacebook.

Uthi le nto isifike nasezindlebeni zabazali bakhe njengoba unina esegula emphefumulweni.

“Angazi ngenzani kubantu bakuFacebook ngoba anginawo, angingeni ngisho kuwona kodwa bangihlambalaza bangehlise nesithunzi, izinhlamba namagama alumelayo yinto esihlale yeyamaniswa negama lami,” usho kanje.

Uthe abantu uma bengakwazi bakhuluma noma ngabe yini ebuhlungu bengazi ukuthi kufika kanjani kuwe nakubazali bakho.

Uthi unina uke waba nezinyanga engayi emsebenzini elashelwa ukhwantalala.

“Ngenhlanhla ubaba wavele wabona ukuthi amanga lawa ngoba ungazi kangcono,” kusho uCindy.

Uthe yena izithombe zakhe uzinameka ezinkundleni ngoba esuke ekhangisa ngemfashini azenzela yona. Uthi iyona yinto ayisebenzayo, hhayi ukudayisa ngomzimba.

Eqhuba uthe kuyamangaza nokuthola abalandeli abangaka ngokukhangisa imfashini.

“Ngangingawazi u-Instagram, umngani wami wangitshela ngawo wangenzela nekhasi lawo.

“Ezinyangeni eziyisithupha bese nginabalandeli abangaphezulu kuka-100 000 kwangithusa nami. Owesibili manje lo nyaka ngiqale ukuba no-Instagram futhi ngitholakala kuwo kuphela.

“Nakhona sebekhona abazibiza ngami abasebenzisa nezithombe zami, ngicabanga ukuthi bathanda ukuthi nginezinqa ezinkulu,” kusho uCindy ehleka.

Ephetha uthe unesifiso sokukhula kwezemfashini akhangisele nezinkampani ezinkulu imisiko yazo. Okwamanje uthe le ngqephu ahlala ekhangisa ngayo ngazihlanganisela yona. Ngonyaka ozayo uzimisele ngokuyoqala enyuvesi ukuze abe neziqu ezihambisana nohlobo lwemisebenzi ayenzayo, okubalwa nemicimbi.