KUGQAME umunyu kwabebethamele inkonzo yomngcwabo wesitshudeniu-Uyinene Mrwetyana e-Abbotsford Christian Centre e-East London, e-Easten Cape izolo

IPHINI likashansela e-University of Cape Town, uSolwazi Mamokgethi Phakeng umemezele ukuthi lesi sikhungo sesisungule umfundaze i-Uyinene Mrwetyana Scholarship ozosiza abesifazane.

UPhakeng uveze lokhu enkonzweni yomngcwabo ka-Uyinene Mrwetyana obuthanyelwe yizinkumbi zabantu e-Abbotsford Christian Centre, e-East London, e-Eastern Cape izolo.

Uthe lo mfundaze uzoqala ukusebenza ngonyaka ozayo.

Ekhuluma kulo mngcwabo uNgqongqoshe wamaPhoyisa kuzwelonke, uMnuz Bheki Cele, uthe uzokwenza isiqiniseko sokuthi amaphoyisa amukela abazovula amacala kube ngawesifazane, azoqonda uma owesifazane ethi udlwenguliwe.

Uthe akuqaphelayo wukuthi awesilisa awanazwelo uma ethatha izitatimende kwabadlwenguliwe.

Esikhundleni sokwenza umsebenzi wawo agcina ebuza abesifazane abahlukunyeziwe ngendlela abebegqoke ngayo.

“La maphoyisa esilisa ayakhohlwa wukuthi awabona ongoti bezengqephu, akubalulekile ukuthi umuntu ubegqokeni. Yingakho ngifuna ukufaka amaphoyisa esifazane phambili ukuthatha izitatimende kwabadlwenguliwe,” kusho uCele.