UMSAKAZI weGagasi FM uZola Zeelovin owayephethe uhlelo kumaShero Awards ngonyaka odlule
SEKUQALILE ukwamukelwa kwemingenelo yabafuna ukuqoka abesifazane abavelele emikhakheni eyahlukene emiklomelweni yeGagasi FM, amaShero Awards.

Phambilini lo mcimbi ubuveza abesifazane abavelele kodwa ngonyaka odlule kwaqalwa imiklomelo.

“Sesivulile ukuthi abantu bangathumela amagama bese beyachaza kancane ngabesifazane abenza umehluko emiphakathini yabo. Okuhlukile ngamaShero Awards ukuthi aqhakambisa abesifazane abajwayelekile emiphakathini,” kusho okhulumela isiteshi uKhulekani Shandu.

Phakathi kweminxa ekhona kubalwa ezobuciko, umculo, ezemidlalo, ubuchwepheshe, amabhizinisi, ezemfundo, abasebenzela umphakathi ezikhungweni zikahulumeni neminye.

“Sijabule kakhulu ngalo mkhankaso ngoba uhlonipha abesifazane baseKZN abenza umehluko. Imiklomelo iza ngesikhathi lapho siqhubeka nokubona ukuhlukunyezwa kwabesifazane emiphakathini yethu futhi siyathemba ukuthi lo mkhankaso nemiklomelo kuzosiza ukulwa nalokhu futhi kuvele imisebenzi emihle abantu besifazane abayenzayo ukufukula imiphakathi nokwakha isizwe,” kuchaza uKhulekani.

Uthe banxusa abantu ukuthi bathumele amagama ngenxa yokuthi ukwamukelwa kwemingenelo kuzovalwa ngo-Agasti 2 bese imiklomelo iba ngo-Agasti 11.

Kungenelwa ku-www.gagasiradio.fm

Emcimbini wangonyaka odlule kwakukhona uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu kwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube.