Ungoti wezobuhle eThekwini uFuthi Mkhize, woBuhle Beauty Academy, uthi amathawula enziwa ngokotini oqinile okwenza ukuthi adale umonakalo esikhumbeni. Isithombe: SITHUNYELWE
SEKWABA umkhuba ojwayelekile ukuthi ubone abantu bezesula umjuluko ngethawula lokugeza ngenxa yokujuluka.

Kujwayelekile kunjalo, kodwa ongoti besikhumba bathi ukwenza kanje kuyingozi enkulu esikhumbeni sobuso, ungazithola usushwabanelwa wubuso umncane.

Ungoti wezobuhle eThekwini uFuthi Mkhize, woBuhle Beauty Academy, uthi amathawula enziwa ngokotini oqinile okwenza ukuthi adale umonakalo esikhumbeni.

Uthi ngesikhathi umuntu ezikhuhla ngethawula, kwanda namagciwane ngoba lisuke lomile lithintwa nayizandla ezingahlanzekile.

“Isikhumba sobuso sithambile futhi siyashesha ukuzwela, yingakho kumele njalo umuntu ehlale esebenzisa izandla, ama-wipes noma izinto ezikhandelwe ukwesula ubuso uqobo ukuzesula.

“Ilanga lishaya inyama kuzwele nokushisa okunye kuhlale esikhumbeni. Uma sewuzikhuhla ngethawula sekulimala okubizwa ngei-epidermis,” kusho uFuthi.

Ukungazijwayezi ithawula kwenza kube lula nakuwe ukufunda isikhumba sakho, usheshe uzwe uma kukhona okungasahambi kahle.

“Uma usebenzisa izandla zakho uyashesha ukuzwa uma kukhona okonakalayo esikhumbeni. Kodwa ithawula kuzokuthatha isikhathi ngoba uzoqhubeka ukhuhle kakhulu noma sekushisa unganaki.

“Isikhumba siyaqala siyahlibuka,siyashwabana siphinde sonakale”.

Ngaphandle kwethawula kukhona nomkhuba ojwayelwe abesifazane wokuvuselela iziphaqulo phezu kwakugcobile.

UFuthi uthi elinye iphutha eliyingozi ngoba ehlobo umuntu ujuluka kakhulu nesikhumba sikhiqiza amafutha kakhulu.

“Uma uzogcoba i-make up ngaphezulu kwenye, lokho kushintsha ibala lesikhumba.

“Amafutha nomjuluko ahlangana ne-foundation no-powder obuwufake ekuseni nalokhu okugcoba ngaphezulu, kwakheke elinye ibala bese kubukeka kabi.

“Ngaphandle kwalokho, kwakheka ukungcola ngoba nesikhumba asiphefumuli kahle,” kusho lo ngoti.

Ephetha uthe njengoba kushisa ilanga abantu abajwayele ukusebenzisa isunscreen noma imikhiqizo ene-sun protection factor (SFP) enenombolo ephezulu.

Lokhu kuzobasiza ukuthi noma umuntu ejuluka esebenzisa nama-wipes aqhubeke nokubukeka kahle nesikhumba sisale sipholile.

Ugcizelela nangokuthi, kuyona yonke imikhiqizo umuntu ayisebenzisa ebusweni, kumele umkhiqizo noma isigcobo esinoVitamin E singasali ngaphandle.

Ukholwa wukuthi uVitamin E uwumgogodla ekunakekelweni kwesikhumba.