Advertisement
Advertisement

More from intandokazi

Ushiswa wugqozi kwezobuchwepheshe

UNOGQOZI lokufundisa usomabhizinisi osemncane osiza abafundi ukubalungiselela umshikashika wokwenelisa izidingo zesintu ngobuchwepheshe, i-4th Industrial Revolution, ezofika nezinguquko kwezobuchwepheshe.

4 April 2019 | intandokazi
Advertisement