IRANGE Rover Sport okuthe ihlolwa yakwazi ukuzishayela, ishintshe imizila, iphambane nezinye izimoto ngejubane ebeligcina ku-65 km/h.

IRANGE Rover Sport iphothule uhambo izishayela emgwaqweni onzima e-United Kingdom.

Le Range Rover Sport ihambe emgwaqweni iCoventry Ring Road futhi yakwazi ukushintsha imizila, ihlangane nezinye izimoto ngejubane ebeligcina ku-65 km/h .

Lokhu kuhambisana nohlelo lukaR3.7 billion oluxhaswe wuhulumeni i-UK Autodrive, ephela kule nyanga ngemuva kweminyaka emithathu.

Onjiniyela bakwaJaguar Land Rover baphothule ukuhlola ubuchwepheshe bezimoto ezizishayelayo esithe ngaphambi kokuphumela emigwaqweni yomphakathi eMilton Keynes naseConventry.

IRange Rover Sport ifakwe ama sensor, Radar neLidar futhi ikwazi ukuzishayela yona, ime emarobhothini, ibone abantu abahamba ngezinyawo, abahamba ngamabhayisikili, ezinye izimoto futhi ikwazi nokuzipaka.

IJaguar Land Rover isemkhakhasweni wokuqhamuka nobuchwepheshe bangomuso bokuthi izimoto zizishayele. Ifuna ukuthi imoto ikwazi ukuhamba noma ngabe kukuphi futhi isimo sezulu sinjani kodwa umshayeli akwazi ukuthatha izintambo uma esefuna.