BMX X2 eyethulwe kuleli ngesonto eledlule

KI KI KI! Kwakuhle kwethu! - kwazisholo abantu besifazane uma kuzoshadwa noma kufika umakoti noma umkhwenyana omusha emndenini.

Ngifikelwe yilo mcabango ngesonto eledlule eKapa lapho abakwaBMW bebethula khona uhlobo lwemoto entsha ceke emndenini wayo, iX2. Noma empeleni kufike ‘ingane’ entsha emndenini wakwaBMW, ngizibonele umakoti kuyo ngenxa yokubukeka kwayo nokuziphatha kwayo emgwaqweni okusheshe kwangicacisela ngesikhathi siqala ukuyivivinya ukuthi ayizile ukuzodlala nezingane.

I-X2 yethulwe kuleli ngezinhlobo zeM Sport neM Sport X kanti zombili zitholakala ezinjinini ze-turbopetrol ne-turbodiesel. Ngaphansi kwalezi kubalwa i-xDrive 20d enamandla awu-140kW, idonsa ngamasondo amane kanti isuka ku-0km/h ihlale ku-100km/h ngemizuzwana ewu-7.8.

Ngemuva kwayo kulandela i-sDrive 20i yona ekhiqiza amandla awu-141kW, idonsa ngamasondo amabili kanti isuka ku-0km/* ihlale ku-100km/* ngemizuzwana ewu-7.7.

NgoMeyi nonyaka abakwaBMW bazokwethula i-sDrive 18i ezokhiqiza amandla awu-104 kW, ihlale ku100km/h emzuzwaneni ewu-9.6.

Ngalolu hlobo lwemoto iBMW kuqaphelekile ukuthi yethule imoto entsha ezoncintisana nezinye zezimoto zayo uqobo ngokunjalo nezezinye izinkampani.

Ngokubukeka kwayo i-X2, yinhle ngendlela ekhombisayo ukuthi idwetshwe ngobuciko bokuthi igqame uma iqhamuka. Akufani nezinye izinhlobo ze-X othi uma uzibona ukwakhiwa kwazo, noma zizinhle, uyabona ukuthi umqondo wazo ususelwe kwezinye ezikhona kwa BMW.

Emndenini wama-X le moto ijoyina iX1, X3, X4. X5, X6.

Okuqaphelekile ngalezi zimoto ukuthi i-X6 inkudlwana kune X-5, i-X4 inkudlwana kune X3, njalo njalo. Ne-X2 iqhube leli siko njengoba ungayibeka njengemoto ephakathini nendawo ne-X1 ne X3. Kodwa ngaphezu kwalokho, ungayikelisa futhi njengemoto ethe ukuba nkundlwana kune 1 Series yakwabo.

Esinye sezizathu esingenze ngibalule ukuthi le moto izoncintisana nezimoto zayo iBMW ikakhulukazi iyona i-1 Series. Nokho uma sibheka ezinye izinhlobo ezogijimisana nazo singabala iMercedes Benz GLA, Mini Cooper Countryman, nenye esanda kwethulwa, iJaguar E-Pace ukubalwa ezimbalwa.

Ngaphandle kokubukeka kwayo, ngibe nethuba lokushayela i-sDrive 20i ne-xDrive 20d. Ngaphakathi usabuthola bonke ubuchwepheshe osebuvamile ezimotweni zakwa BMW (ineBMW ConnectDrive) kanti kuqaphelekile ukuthi noma ngaphambili isikhala sisikhulu ngendlela evumela umshayeli ukuthi ahlale ngokukhululeka, ngemuva asikho sikhulu kangako kodwa kuyahlaleka.

Ngenxa yokwakhiwa kwazo kuba sengathi ezemoto yeSport, izihlalo zintofontofo ngokwanele uma ushayela amabanga amade noma uzobhekana nesiminyaminya emgwaqeni wasedolobheni.

Mncane kakhulu umehluko phakathi kwalezi zinhlobo nokho i-xDrive ikhombise ukuba namandla angcono uma emgwaqeni onyukelayo. Uma uyishayela kulula ukukhohlwa ubukhulu bayo ngenxa yokuthi noma icokeme, yakheke njengemoto encane nokukwenza uzizwe usondele kakhulu nomgwaqo. Nasemajikelni ngokunjalo ayikushayisi ngovalo njengoba ilibamba kalula ‘ikhona’.

Ngakuphethroli ayilambile kakhulu le moto kwazise idla amalitha angu-6.3 kuya ku 5.1 ngo-100 km, nokuyinto ecacile ngesikhathi ngishayela le moto.

Amanani:

X2 sDrive20i M Sport - R644 252

X2 sDrive20i M Sport X - R673 952

X2 xDrive20d M Sport - R694 154

X2 xDrive20d M Sport X -R723 854

Eziza ngoMeyi:

X2 sDrive18i M Sport - R573 122

X2 sDrive18i M Sport AT - R602 822

X2 xDrive18i M Sport X - R593 922

X2 xDrive18i M Sport X AT - R623 622