UMSAKAZI we-East Coast Radio uThandolwethu uthi uma usakaza kumele ungazami ukuzenza omunye umuntu
UMSAKAZI we-East Coast Radio, uThandolwethu Ngidi, uthe ufuna ukuguqula ukuthi abantu bazitshele ukuthi lo msakazo ngowabathile kuphela.

UThandolwethu useshayela uhlelo olungena ngo-9 kuya ku-12 emini phakathi nesonto, iThandolwethu on East Coast Radio.

Ngalesi sikhathi bekungena ingwazi yalo msakazo uDamon Beard osengena ngesikhathi okusakaza ngaso uThandolwethu ngo-6 kuya ku-9 ebusuku ngoMsombuluko kuya kuLwesine.

“Ngifuna ukukukhipha lokhu kokuthi i-East Coast eyabantu abathize. Bheka nje uBongani Mtolo uyakwazi ukwenza uhlelo luka-3 kuya ku-6. I-East Coast ngeyawo wonke umuntu,” kusho uThandolwethu.

Uthe akakholwanga ngesikhathi abaphathi bemtshela ukuthi usezosuka ntambama ayongena ekuseni.

“Ngangithukile. Ngacela ukuthi banginikeze isikhathi ngiyocabanga kahle ngoba ngazi ukuthi umsebenzi ongimele mkhulu kangakanani. UDamon yingwazi ngakho ushiye isikhala esikhulu, akulula ukulandela ezinyathelweni zakhe,” kuchaza uThandolwethu.

Uthe uma esakaza wenza isiqiniseko sokuthi ukhuluma ngento abantu abayaziyo.

“Ngikhuluma ngezinto ezenzeka empilweni yansukuzonke. Ngifuna uthi uma uhleli uzwe ukuthi kukhulunywa ngento oyaziyo hhayi ukukhuluma ngamaKardashian. Ngisakaza ngendlela engikhuluma ngayo, ngisho ngisegunjini lokuphumula.”

Uthi kunabahlale bembuza ngokuthi kungenwa kanjani emsakazweni.

Uthe: “Okwami kuhlukile ngoba ngawina umncintiswano. Abanye bathumela ama-demo kanti abanye bahlala endaweni yokwamukela izivakashi babange isicefe baze benikwe ithuba. Elami lithi, yenza okumele ukwenze. Ungangilaleli mina bese uzama ukuba yimi.”