UMLINGISI uSihle Ndaba

KUNGAKAPHOLI maseko umdlalo wakuSABC1, Uzalo, ulahlekelwe yinkakha yomlingisi uLeleti Khumalo, sekubikwa ukuthi usushiywa ngomunye umlingisi.

Isolezwe ngeSonto libe ngelokuqala ukudalula izindaba zokushiya kukaLeleti nosegcine ekuqinisekisile ukuhamba kwakhe kuZalo kodwa wangaveza ukuthi uwatholephi amadlelo aluhlaza.

Ezakamuva zithi lo mdlalo oqoshwa eNewlands East, eThekwini, usushiywa nguSihle Ndaba.

USihle udlala indawo kaSmangele ongudadewabo omncane kaMastermind.

Lokhu kwenzeka nje Uzalo lusanda kwenza isiphihli somcimbi wokugoqa kahle nange-mpumelelo isizini yesithathu yalo mdlalo.

Ushiya nje uSihle kusanda kuvela amahlebezi okuthi akabhekani noGugu Gumede (MaMlambo) naye odlala kuZalo. Ukushuba kwesimo phakathi kwabo kuthiwa sekudale ukuthi bashinsthele ematho-yilethi ngoba begwema ukuba sendaweni eyodwa yoku-shintsha.

Izi-ndaba zoku-hamba kukaSihle ziqini-sekiswe nguPepsi Pokane ongomunye wabaqondisi abakhulu ngaphansi kwenkampani iStained Glass.

Uthe ukuhamba kwalaba balingisi yizindaba ezihambisana nezinyembezi zenjabulo.

“ULeleti noSihle ngabalingisi abanamagalelo ababazekayo ekulingiseni. Sikholwa wukuthi umlingo abawukhombise belingisa kuZalo bazoqhubeka ukuwukhombisa noma yikuphi lapho beya khona.”

UPokane udalule ukuthi ukuqala kwesizini yesine ngoFebhuwari kuza nabalingisi abasha nezinkakha kule mboni. Uthe kungekudala bazophinde bamemezele ukuhlolwa kwamakhono nokuyilapho bezothungatha abazongena kulo mdlalo.

Nakuba kuqinisekiswa eyokuhamba kwalaba kodwa imithombo engaphakathi isiveze ukuthi bakhona abanye abalingisi abangeke besabonakala uma kuqala isizini entsha ngenxa yokungavuselelwa kwezivumelwano zokusebenza kwabo kulo mdlalo.

Phakathi kwalabo kubalwa uNomcebo Gumede odlala enguMumsy.

Imizamo yokuthola ukuphawula ngoNomcebo ayiphumelelanga. Omunye okuke kwabikwa ukuthi angase ahambe nguDawn Thandeka King kodwa osekuvele ukuthi akayi ndawo.