SEKUYAQALA ukwenzeka okwacelwa amakhosikazi kaMusa Mseleku okuthi awashade njengoba ngoMgqibelo kuzoshada uMusa noMaCele emshadweni ozoba sekhaya elikhulu
ZIYAWUSHAYA kuMusa Mseleku nonkosikazi wakhe wokuqala uBusisiwe odume ngelikaMaCele.

Laba bazoshada umshado omhlophe nowesintu ngoMgqibelo, emzini kaMusa, eMzumbe, KwaZulu-Natal.

UMusa uzakhele igama ngohlelo olukhonjiswa kuMzansi Magic, (161) Uthando Nesithembu nokula ebonakala khona namakhosikazi akhe amane bekhuluma ngempilo yabo.

UMusa uganwe uyena uMaCele, uNokukhanya MaYeni, Thobile MaKhumalo noMbali MaNgwabe.

Umthombo weSolezwe uthe, lo mshado ngowokuqala kwemine okumele yenziwe uMusa.

“Akekho ongabonanga ukuthi uMusa kwavela ukuthi kumele enze imicimbi yokubungaza amakhosikazi akhe. Onke aveza ukuthi awashadile ngokwesintu. UMaYeni kuphela okwavela ukuthi washada umshado omhlophe kodwa owesintu akaze wenziwe,” kuchaza umthombo.

Uthe njengoba sekushada uMaCele nje kuzolandela uMaYeni kuze uMaNgwabe kugcine uMaKhumalo.

“Isizini yesibili yaphela besho ukuthi kumele bashade. UMusa wabathembisa ukuthi bazoshada waze washo ukuthi kumele ahlanganise imali ukuze afezekise amaphupho abo,” kuchaza umthombo.

Isolezwe lithinta, uMusa uthe usacela kuthintwe abakwaMzansi Magic nokho abangaphawulanga.

“Ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma ngalolu daba nabezindaba,” kusho uMusa ngamafuphi.

Isolezwe lihabule ukuthi ukwenzeka kwalo mshado bekufihliwe njengoba kumele kuqale ukubonakala kusizini yesithathu yalolu hlelo nezokhonjiswa ngonyaka ozayo.

Leli phephandaba liphinde lathola ukuthi kusizi entsha kuzobe kugcwele imicimbi ehlukene eyenzeke emagcekeni alo mndeni.

Omunye umcimbi ozobonakala kukhona nomembeso kadadewabo kaMusa, uNompumelelo ozoba embeswa usomabhizinisi waseMaqonqo, ngaseMgungundlovu, uKhanyisani Phungula.