UKULINGISA indawo kaBen 10 kwiSibaya uthi kuheha abesifazane asebekhulile athi sebembiza ngomuntu wakhe uSayitsheni Mdakhi Isithombe: SITHUNYELWE

UKUDLALA indawo yowesilisa othandana nowesifazane osekhulile kunaye kwiSibaya kuMzansi Magic, uthi kumenza alandelwe abesifazane asebekhulile uSayitsheni Mdakhi (38).

USayitsheni udlala indawo kaSaddam onguBen 10 kaLillian olingiswa wuLinda Sebezo (53).

Uthe ukuthandwa ngabesifazane abadala ngenxa yale ndawo, kumenza abone ukuthi uwenza ngendlela umsebenzi wakhe ngoba sebebaningi abaqala ukunaka indawo ayidlalayo.

Uthe ngisho emphakathini abesifazane abadala sebembiza ngomuntu wabo.

“Lokho kuyangijabulisa ngoba kusho ukuthi umsebenzi engiwenza kwiSibaya bayawuthanda abantu. Ngesikhathi ngithola indawo kaSaddam bekungeyona indawo ebizokwenza ukuthi ngigqame futhi bengibizelwa ukushutha iziqephu ezithile kuphela. Ngokuhamba kwesikhathi abanikazi balo mdlalo bathe bafuna into ezobuye ihlekise abantu ngoba isikhathi esiningi kuhlala kuliwa kuwona.

Kungaleso sikhathi okuvele ngaso ukuthi kumele ngidlale le ndawo ezohlekisa abantu,” kusho uSayitsheni.

Uthe ucwaningo lokudlala le ndawo ulwenze ngokuthi abhale kuTwitter ebuza abantu ukuthi oBen 10 benzenjani uma behleli nabesifazane abadala abathandana nabo.

Lokho uthe ubekubuza sengathi uyazidlalela bese ethatha izimpendulo abona ukuthi zingayithaka kamnandi le ndawo ayidlalayo.

Uthe usazobonakala elingisa le ndawo futhi usazoxabana noLillian ngokwalo mdlalo. Lokho uthe kuzokwenza babonakale bethandana kakhulu.

USayitsheni udakuka eMadadeni, eNewcastle kodwa umndeni wakhe wagcina usuwakhe eSoweto, eGoli.

Ekulingiseni uthe uqale esesemabangeni aphakeme esikoleni edlala izikeshi.

Ngaleso sikhathi uthe ubengazitsheli ukuthi ukulingisa kungaba wumsebenzi wangempela kodwa ekuthanda. Uthe uneziqu ze-Information Technology azithole eWits Technikon esibizwa nge-University of Johannesburg.

Uthe nazo wazenza ngoba enzela abazali bakhe abebengayethembi indaba yokulingisa ukuthi angaphila ngakho.

Uthe ngesikhathi esalingisa kwiRhythm City ubesheba ukulingisa nokusebenzela inkampani yamabhanoyi iSouth African Airways (SAA).

Njengamanje uthe ungomunye wababhali bomdlalo woMzansi Magic, Isithembiso abuye alingise kwiSibaya. NgoFebhuwari wonyaka ozayo uthe uzoshutha ifilimu yakhe yokuqala iCrossroads exhaswe wuMzansi Magic.

Eminye imidlalo yethelevishini aseke walingisa kuyona uSayitsheni yi-eKasi: Our Stories, Emoyeni, Heist, Home Affairs, iNumber Number, Yizo Yizo neminye.