UMASECHABA Ndlovu noVusi Ndlovu abadivosayo. Isithombe: SITHUNYELWE
YIZE umsakazi weMetro FM uMasechaba Ndlovu ethuse abainingi ngesikhathi ememezela ngoLwesithathu ukuthi usethathe isinqumo sokwehlukana nomyeni wakhe weminyaka, uVusi Ndlovu, izimpawu zobunzima abesebebhekene nabo ziqale ukuvela ngenyanga edlule. 

Ngenyanga edlule uVusi ubhale umbhalo othinte abantu abaningi enkundleni yokuxhumana uFacebook ekhuluma ngezingqinamba ezibhekana nabantu asebebophe ifindo lika sofa silahlane. UVusi ubhale kanje:

“Kulabo asebezimesele ngokulahla ithemba ebudlelwaneni babo ngoba nakhu konke kungahambi kahle, nakhu okumele ukucabange.

Ukuzinikela kumuntu impilo yakho yonke akukona into abantu abaningi abazitshela ukuthi kuyikho. Akukhona ukuvuka njalo ekuseni nidle ndawonye. Akukona ukubambana embhedeni nize nilale ngokuthula ebusuku. Akulona ikhaya elihlanzekile eligcwele injabulo nokwenza inkonzo yasekamelweni nsuku zonke. Ukuba nomuntu okuphuca yonke ingubo (aphinde ahone ebusuku!) Kungukushaywa kwezicabha nokubekwa kwamazwi ambalwa alumelayo kwezinye izikhathi. Kungukuqinisa ikhanda niphikisana, nizibane kuze kube niyelapheka ngaphakathi bese kuba noxolo.

Kungukubuyela ekhaya kumuntu oyedwa okucikayo ngezinye izikhathi, yena lo muntu owaziyo ukuthi uyakuthanda futhi uyakukhathalela ngisho ngabe uwuhlobo olunjani lomuntu…"

FUDA: 
Uphawule ngedivosi kaMasechaba wazithintela ebantwini uMampintsha

Umbhalo ophelele kaVusi Ndlovu:


Embhalweni wakhe ku-Instagram uMasechaba uthe basathandana noVusi futhi bazoqhubeka babe ngabangani futhi babe ngabazali abaqotho ezinganeni zabo.

Kube nokwehlukana kwemibono ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba, abanye bezibuza ukuthi kungani lo msakazi eshicilele lolu daba ezinkundleni zokuxhumana.