IPHUME ngezinkani intsha yaKwaZulu-Natal ukuzozama inhlanhla kuma-Idols SA njengoba ibisazethula kuProverb izolo eThekwini Isithombe: SITHUNYELWE

OWANQOBA kuma-Idols SA ngo-2013 uMusa Sukwene usemenyezelwe ukuthi uzoba ngomunye wamajaji azoba kwinhlolokhono yalo mqhudelwano eNorth Beach Amphitheatre, eThekwini, kusasa.

Okhulumela ama-Idols SA kuMzansi Magic, u-Emmah Ngomane ukuqinisekisile ukuthi uMusa uyena oqokwe ukuba ngomunye wamajaji aseThekwini. Izolo intsha ebizozama inhlanhla ukuthi ingenele inhlolokhono yalo mqhudelwano, ibiphume ngobuningi. UProverb uyena obeyijaji izolo eNorth Beach Amphitheatre ehlunga abazongenela inhlolokhono kusasa. Izolo intsha iqale ngokubhalisa, yazethula phambi kukaProverb ukuze athathe isinqumo ngabazongenela inhlolokhono.

Intsha yaKwaZulu-Natal ibukeke inomfutho njengoba kukhona abebephethe nezingqwembe bethi yibona abazoba ngoKhaya Mthethwa bakusasa.