KWESOKUNXELE uMaYeni, MaKhumalo uMnuz Musa Mseleku, uMaNgwabe noMaCele Isithombe: FACEBOOK/ JAPHTA MOHLABANE
USHIYWE amakhosikazi amabili usomabhizinisi odume ngohlelo lwethelevishini Uthando Nesithembu oludlala kuMzansi Magic. 

UMnuz Musa Mseleku waKwaMadlala, eMzumbe, usale ekhexile emuva kokuhamba kukaNkk Yvonne uMaYeni noNkk Mbali uMaNgwabe okuthiwa bahambe emuva kwengxabano ebishubile emasontweni amabili edlule.

Imithombo ithi kusweleke ozogadla emzini kaMseleku ngenxa yengxabano phakathi kwamakhosikazi akhe. Kuthiwa impi ibiphakathi kukaMaYeni noMaNgwabe behlanganyela uMaKhumalo bemsola ngokuletha owesifazane waseMpendle ozolala noMseleku azale ingane ezobizwa ngekaMaKhumalo.

Umthombo uthe kutholakale ukuthi uMaKhumalo ubesesayinise lo wesifazane amaphepha anemicikilisho ethi uma ebeletha uyomnika isamba semali ahambe unomphela. UMaKhumalo uvumile ukuthi umlethile owesifazane kodwa wakuchitha okwesivumelwano sengane. “Udaba lwami lokungatholi izingane luyaziwa emzini. Ngeke ngilethe azongizalela. Bakhuluma ngomuntu osebenzayo,” kuchaza uMaKhumalo othe akaphiki futhi akavumi ukuthi kuke kwanomsindo namanye amakhosikazi.

UMseleku uthe usawubambe kahle kakhulu umuzi. “Bonke bakhona, ningafika nizobabona. Oke wahamba uMaYeni ngoba indodana ibinomkhuhlane wayiyisa koninalume. Ngiyethuka nje uma sengizwa eyokuthi bahambile.”

UMaYeni ukuqinisekisile ukuya kubo nokugula kwengane, waphika ukuthi bekuxatshenwe. UMaNgwabe uthe okwenza angabonakali emzini wakhe ukuhamba ekuseni kakhulu abuye sekuhwalele ngenxa yomsebenzi wobuhlengikazi.

Omunye umthombo uthe okucike laba ababili ukuthi uMaKhumalo ubengafuni uhlelo lokukhuleliswa kwalo wesifazane lwenziwe wodokotela kodwa ubehlele ukuthi uMseleku alale nalo wesifazane. “Bathukuthele baqonda kuyena kuyokhulunywa le ndaba kodwa kwenyuka imimoya, kwagcina sekuthukwana, kwaqhuma nesililo kwaze kwayovulelwana amacala,” kusho umthombo wesibili.

Uthe azamile amakhosikazi ukubonisa uMseleku ahluleka.

“Inkinga kaMseleku akaboni lutho olungalungile uma kukhulunywa ngoMaKhumalo,” kusho umthombo.

Umthombo uthe amakhosikazi aqome ukubopha imithwalo abuyela emakubo.

“NgoLwesithathu uthumele abayomncengela amakhosikazi ukuthi abuye, babuye belambatha,” kusho umthombo.

Uvele wafa yinsini uMseleku esebuzwa ngokuyoncenga amakhosikazi.

Ngempelasonto ufake ivideo kuYoutube ethi konke kuhamba kahle phakathi kwakhe namakhosikazi akhe, wathi abantu abalindele isizini yesithathu yohlelo lwabo kuMzansi Magic.