Phat Joe. Isithombe: Sithunyelwe
INTANDOKAZI yomsakazi weRadio 2000, uPhat Joe, iziqhathe nabalandeli bayo iveza ukuthi iyakunyanya ukushelwa yizitabane ohlelweni lwasekuseni iPhat Joe and the Family.

NgoLwesithathu ekuseni uPhat Joe nozakwakhe uNonala Tose bebexoxa ngenkulumo ka Zodwa Wabantu yakamuva ohlelweni lwakhe i Zodwa Wabantu Uncensored ethinta indlela azizwa ngayo ngabantu abathandana nabobulili obubodwa. 

Laba basakazi bavule ithuba lokuthi abalaleli babathinte ngocingo emsakazweni kudingidwe loludaba.

Ngesikhathi kuxoxwa ngalolu daba uPhat Joe uzwakale ethi: "Angiqondi ukuthi kungani bona (izitabane) behluleka ukwamukela ukuthi kunzima kubantu abaningi ukwamukela indlela abaphila ngayo."

Ubekusho lokhu phakathi kokutshela abalaleli indlela "ekumunyanyisa" ngayo "ukufunwa umuntu oyisitabane". 

Lokhu kususe omkhulu umsindo enkundleni yokuxhumana uTwitter, abalandeli bakhe bezwakalisa ukuphatheka kabi nokuphoxeka ngakushilo.
AbeSABC bethintwa ngaloludaba bacele ukuthunyelelwa i-email nokuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengayiphendulanga.

Noma iningi limgxekile ngale nkulumo uPhat Joe, abanye bazwelane naye bethi naye unelungelo lokukhuluma ngemizwa yakhe abanye bethi abakuboni kuwukucwasa akushilo.