IMBONGI uJessica Mbangeni ube ngomunye wabaculi abavule ingqungquthela yomculo iMoshito, eConstitution Hill, eGoli, izolo

IMBONGI yakuleli uJessica Mbangeni ikhuthaze abaculi ukuthi bangajahi udumo kodwa bafunde ibhizinisi lomculo.

Ukusho lokhu ngesikhathi evula ingqungquthela yomculo yezinsuku ezine iMoshito Music Conference and Exhibition eConstitution Hill, eGoli, izolo.

Uthe sesaphela isikhathi sokuthi abaculi baqhulule izingoma ezithandwayo ngabantu kodwa bashone benganamali.

Uveze ukuthi uqale ukuhambela le ngqungquthela ngo-2002 engakadumi, esayilungu leSoweto Gospel Choir.

“Ngiqale ukuhamba iMoshito ngingakaziwa kodwa nginephupho lokuzithuthukisa njengomculi. Ngangifuna ukufunda ngebhizinisi lo mculo ukuqinisekisa ukuthi angifani nalaba baculi abaduma isikhashana, bashone bengenamali,” kusho uJessica.

Uthe ukuhambela iMoshito minyaka yonke kumsizile ukumcija ngolwazi lokuthi akwazi ukuzimela.

“Ngiyazimenenja ngoba ngifuna ukuzibambela ngingagcini sengisola omunye umuntu uma izinto zingenzeki ngendlela. Nginenkampani yami lapho engiqopha khona. Umculo wami ungowami,” kusho uJessica.

Ukhuthaze abaculi abasafufusa ukuthi basebenzise izingqungquthela zomculo ukuncela ulwazi nokuzimaketha.

Uthe esaqala emculweni ubengalenzi iphutha ubezethula kunoma ngubani ahlangana naye amtshele nangezifiso zakhe emculweni.

Ibamba likaSihlalo weMoshito, uStanley Khoza, liveze ukuthi le ngqungquthela ihanjelwe abantu abangu-109 abaqhamuka emazweni ahlukene emhlabeni jikelele.

Uthe amanxusa abo alo nyaka uPJ Powers noBerita akhombisa ukubaluleka kokusebenzisana kwabaculi abadala nabasebasha.

Isifiso sakhe uthe ukucija amaciko ngolwazi ukusiza ukuwathuthukisa nokuqikelela ukuthi umculo wakuleli uyadlondlobala.

Amaciko uNothembi Mkhwebane noWanda Baloyi benze ezibukwayo emcimbini wokuvula le ngqungquthela eJoburg Theatre ngoLwesithathu ebusuku.