USNENHLANHLA Sniezy Msomi waseMlaza oyimfivilithi kubalandeli bama-Idols useveze ukuthi ubonga ugogo wakhe owamphoqa ukuthi aye kwinhlolokhono Isithombe: SITHUNYELWE
INTOKAZI yakwa-B eMlaza, ekwiTop 17 ohlelweni ama-Idols, ibonge ugogo wayo ngokuyiphoqa ukuthi iyokwenza inhlolokhono kulo nyaka.

USnenhlanhla Sniezy Msomi uthe ukungazethembi yikhona obekumbambile ekutheni angenele.

Le ntokazi ohlelweni lwangeSonto icule ingoma kaSbu Noah ethi Getsemane kwashukuma izinkundla zokuxhumana.

Abantu bakuleli bayithandile le ntokazi njengoba abanye bese beveza amavoti asebewathumelile azoyifaka kwiTop 10 ezomenyezelwa ngeSonto esiya kulona.

Abaculi okukhona kubo uDumi Mkokstad noMalusi Mbokazi banxuse abantu ukuthi bamvotele.

USniezy uthe lokhu kusho lukhulu kuyena.

“Uvalo kulolu hlelo yinto ohlezi unayo. Njengoba silokhu siya phambili uthando abantu bakuleli abangikhombise lona lusho lukhulu kimina futhi ngiyabonga.

“Ingoma engiyiculile bengingathembi ukuthi izokwenza abantu bathokoze ngaleya ndlela kodwa nami ngimangele futhi ngiyabonga kakhulu ngabakwenze kimina,” kuchaza uSniezy.

Uthe ungumuntu onephimbo labaculi abacula umculo wokholo kodwa ukuba kulolu hlelo kumenze wafunda okukhulu.

“Kungisize kakhulu ukusebenza nabantu abakuma-Idols abasisiza ngokucija amaphimbo ethu. Izwi lami liyazwela kakhulu kodwa selokhu ngaqala angikaze ngibe nobunzima bokuphathwa umkhuhlane nokuthi libe buhlungu njengoba kukhona abasisiza ngalokhu,” kusho uSniezy. Ngaphambi kokuba kulolu hlelo uSniezy uthe ubesebenza noDumi Mkokstad ecula naye.

“Ngiyabonga kakhulu kulabo abalokhu bengikhombise uthando. Ngiyacela bakithi ningivotele ukuze kufezeke isifiso sami nesenu. Akekho ongaboni ukuthi kulo nyaka ziboshelwe kanjani kulolu hlelo ngakho kunzima amavoti iyonanto engiyidingayo,” kuchaza uSniezy.

NgeSonto abayisikhombisa abathole amavoti amancane bazobona abeza ngayo.