KUZOBA nekhonsathi ngeSonto yokukhumbula umculi uJohnny Clegg odlule emhlabeni emuva kokuhlaselwa yisifo somdlavuza

ABACULI abasebenza nabasizwa nguJohnny Clegg bazokwenza ikhonsathi yokukhumbula lo mculi ngeSonto, eJules Park, eGoli.

UJohnny Clegg udlule emhlabeni emuva kokuphathwa yisifo somdlavuza.

Inhlangano i-Africa Cultural Music and Dance Association (Acumda) ngokuhlanganyela noMzansi Zulu Dancers, bahlela lo mcimbi.

Kulo mcimbi amaciko ehlukene azoshiyelana inkundla ekhumbula leli qhawe eladlala indima enkulu emculweni wesintu kuleli.

UVusumuzi Thusi onguSihlalo wale nhlangano, uthe kubona lo mculi ufana neqhawe abangeke balikhohlwe yingakho bemkhumbula.

“Isizathu sokuthi senze lo mcimbi wesikhumbuzo sikaJohny, yingoba ngesikhathi sobandlululo, wasuka kubantu bakubo wazoma nathi bebala elimnyama. Lokhu kwabanye akwehlanga kahle kodwa wama nathi kwaze kwaba kufika isikhathi senkululeko kuleli,” kuchaza uVusumuzi.

Uthe ngale khonsathi bafuna angakhohlakali kalula kuleli njengoba ebengumuntu wabantu.

“Ubenenhlonipho futhi ezithandela kakhulu umculo kaMaskandi ngakho ngalolu suku sifuna kuculwe izingoma zesintu kuphinde kusinwe indlamu ukuze naye lapho ekhona abone ukuthi ube negalelo elikhulu kuleli,” kuchaza uVusumuzi.

Uthe kungenwa mahhala kulo mcimbi, amasango azovulwa ngo-10 ekuseni umcimbi uqale uze uphele ngo-5 ntambama.

Kwamanye amaciko azobe ekhona kuzonandisa Ushameni, Abafana baseMzansi, Amankonyane, Izigi Zendoda, Mboneni Zimba, Buselaphi nabanye.