YIWO amalungu eqembu likamaskandi Amachube Amahle ajabulela ukuthi izingoma zabo seziyadlalwa nasemisakazweni emikhulu
LIBONGA iphephandaba Isolezwe ngokulivulela amathuba ahlukene endimeni yomculo iqembu lomculo kamaskandi, Amachube Amahle.

Leli qembu liveze ukuthi ukuhamba naleli phephandaba emcimbini walo weNgqwele Kamaskandi, kwenze ngisho izingoma zalo ezikwi-albhamu yesibili zadlalwa nasemisakazweni emikhulu.

UMbongiseni Shezi ongomunye wamalungu aleli qembu elisungulwe umndeni, uthe ukubonakala emphakathini behamba kwaba yisibusiso kubona.

“Le albhamu esisanda kuyikhipha ethi, Hlonipha Mntamani kube lula ukuthi ifinyelele ebantwini bakwazi ukuthanda umculo wethu ngaphandle ngokujula basicabange ukuthi singobani. Okwamanje sisazidayisela yona futhi ihamba kahle kakhulu. Ukuyizwa futhi naseziteshini zomsakazo kube yisibusiso kuthina njengoba sayihambisa nangempela abantu ngisho beyizwa bajabula nathi safikelwa ukuthi asisebenze kakhulu,” kusho uMbongiseni.

Uthe le albhamu inezingoma ezingu-12, zonke eziqanjwe yibona beyiqembu.

“Sikhuluma ngezinto eziningi ezenzeka emhlabeni kodwa okukhulu siyaqwashisa abantu ngezinto eziyingozi okumele bazigweme. Ekhaya njengoba sazalwa singabantu bomculo sazitshela ukuthi asijabulise abantu ngawo kungakho sila sikhona,” kuchaza yena.

Uthe ngo-Agasti bazothula le albhamu kubantu njengoba bezoba nemicimbi ehlukene.

Umcimbi wokuqala uthe uzoba seNdwedwe lapho bezalwa khona.

Omunye uthe izoba semadolobheni ahlukene ukuze bajabulise abalandeli babo.