UMCULI wakuleli osanda kumemezela izindaba zokuthi uyahlukanisa nomyeni wakhe uLerato Malapo odume ngelikaLira, usehlonishwe ngonodoli ofana naye inkampani yakwaBarbie.
UMCULI wakuleli osanda kumemezela izindaba zokuthi uyahlukanisa nomyeni wakhe uLerato Malapo odume ngelikaLira, usehlonishwe ngonodoli ofana naye inkampani yakwaBarbie.

ULira ube ngowokuqala kuleli ukuthola ithuba elifana naleli njengoba kugujwa inyanga yabesifazane.

Le nkampani esizakhele igama umhlaba wonke yenza lokhu njengengxenye yokugubha iminyaka engu-60 yaba khona.

Lo mculi uqophe umlando kuleli njengoba engusaziwayo wokuqala ukuthola ithuba elifana naleli.

Kosaziwayo emhlabeni wonke aseke bathola ithuba elifana naleli kukhona * -Ibtijhaj Muhammad, Maya Gabiera, Chen Man noMisty Copeland.

Ekhuluma ngokuhlonishwa kwakhe ngale ndlela uLira, uthe okumjabulisa kakhulu ukuba yisiboneli emantombazaneni amancane afuna ukwenza izinto ezihlukile.

“Ngizizwa ngithobekile kakhulu ngokuthola ithuba elifana naleli kodwa okukhulu ukusebenza nenkampani ekhombisa amantombazane amancane abantu engabukela kubona abaqhamuka emazweni ahlukene abangafani ngebala,” kuchaza uLira.

Uthe yena ungumuntu oziqhenya kakhulu ngebala nezinwele zakhe okuyinto ayibonile ngesikhathi ebona okokuqala lo nodoli. “Ngisale ngibambe ongezansi futhi ngafikelwa umunyu ngokuthi umhlaba ulokhu uqhubekile nokusibungaza e-Afrika ngezinto ezinhle eziyilona ngakho-ke ngiyazi-qhenya angiqedi nami,” kuchaza uLira.