ULADY D Khoza woKhozi FM noNola Lango Cele weGagasi FM abahlabane ngezindondo ezehlukene emcimbini wamaLiberty Radio Awards ngoMgqibelo eGoli
ULADY D Khoza woKhozi FM noNola Lango Cele weGagasi FM abahlabane ngezindondo ezehlukene emcimbini wamaLiberty Radio Awards ngoMgqibelo eGoli
MFUNDO MABASO
MFUNDO MABASO
AKAGCINI ngokuthwanda abalaleli kodwa udonsa nabakhangisi umsakazi woKhozi FM uDudu “Lady D” Khoza ohlelweni iJabul' uJule.

NgoMgqibelo le ngqalabutho kwezokusakaza ihlonishwe ngokufakwa kwiHall of Fame emcimbini wamaLiberty Radio Awards eSandton, eGoli. Okwenze uDudu azihlomulele ngalo mklomelo wukuthi usesebenze emsakazweni iminyaka engaphezulu kuka-20, uneminyaka engu-25 eyibambe kuKhozi FM.

UDudu ubengeyedwa kwabathole lo mklomelo ngoba kuphinde kwaklonyeliswa noThuso Motaung weLesedi FM naye oseneminyaka eyibambile, kwahlonishwa noWilson B Nkosi weMetro FM owajoyina lo msakazo ngesikhathi uqala ngo-1986.

“Ngizwe ngoMsombuluko ukuthi ngifakwe kulo mcimbi. Uxhaso engiluthole kozakwethu nabaphathi boKhozi lukhulu kakhulu. Kodwa okunguyena muntu owenze konke lokhu uLawrencia Mqwebu owafaka igama lami kulabo okwakumele bahlonishwe kulo mcimbi mina ngingazi,” kuchaza uDudu.

Uthe ukumela uKhozi kulo mcimbi kusho lukhulu kuyena futhi ukuhlonishwa noWilson noThuso kumjabulisile.

“Ukubona abanye abasakazi beziteshi zaKwaZulu-Natal kungenze ngabona ukuthi siwumndeni futhi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga sihlangane sikhulume ngezinto eziningi,” kuchaza uDudu.

Uthe kulo mcimbi bebebaningi befakiwe kulo munxa weHall of Fame kodwa kube nguyena kuphela owesifazane onikwe indondo.

“Ngisho amajaji ashilo ukuthi akujabulele ukuthi kube khona owesifazane oyitholayo indondo efana nalena. Kubona bonke ozakwethu ngithi asiyibambe siyiqinise le nqola ngoba kusekude phambili,” kuchaza yena.

Uthe into eyenza ahlale isikhathi eside kulolu hlelo wukuthi abakhangisi bazifaka kakhulu nezikhangiso ohlelweni lwakhe okuchaza ukuthi lwenza kahle njengoba luphinde luthandwe nangabalaleli.

“Ngithanda ukubonga kakhulu kubalaleli balo msakazo nabavuka njalo balalele uhlelo lwami,” kuchaza uLady D.

Kulo mcimbi uhlelo lwantambama kwiMetro FM, iThe Drive olwethulwa uMasechaba Ndlovu noMo Flava lukhale lwemuka nendondo yohlelo oluhamba phambili kuleli kwezantambama.

Uphrojusa wohlelo Indaba emsakazweni iGagasi, uMfundo Mabaso, naye uthole indondo yeContent Producer ehamba phambili.

Uphrojusa wohlelo lwasekuseni iThe Golden Circle, uNola Lango Cele, kulo mcimbi uhlonishwe ngendondo kaphrojusa ikusasa lakhe elibonakala liqhakazile.