SBAHLE Mpisane
SBAHLE Mpisane
UVUSI Mahlasela ohlonishwe ngeziqu zobudokotela emculweni iNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngegalelo lakhe emculweni
UVUSI Mahlasela ohlonishwe ngeziqu zobudokotela emculweni iNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngegalelo lakhe emculweni
INKUNZI esiluvava emculweni weJazz, uVusi Mahlasela, ayibanga khona emcimbini wokuyihlonipha eNyuvesi yaKwaZulu-Natal izolo ngenxa yokugula.

UVusi ubezohlonishwa ngeziqu zobudokotela emculweni ngegalelo lakhe lokuthuthukisa umculo wakuleli emazweni ahlukene phesheya nokwenza ushintsho emphakathini.

Uthe ubengeke akwazi ukuhamba ngebhanoyi ukuzolanda iziqu zakhe.

“ Angiphilile kahle kodwa ngeke nginabe ukuthi yini engiphethe. Ngiyethemba ukuthi ngoSepthemba uma sekunomcimbi ofanayo ngiyobe ngikhona ukuze ngizozibongela nami.”

Lokhu kuhlonishwa kusho lukhulu kuye. “Iziqu ngizithatha njengezibalulekile kakhulu empilweni yami futhi kusho ukuthi usemningi umsebenzi osangihlalele. UNkulunkulu unginike ithalente ukuze ngenze umehluko empilweni yabantu ngisebenzisa umculo.”

Uthe wonke umuntu unodaba okumele aluxoxe empilweni yakhe njengoba sonke sineziphiwo esazinikwa uNkulunkulu. “Ngifuna ukuthi intsha ikhuthazeke uma ibona ukuhlonishwa okunje. Ngiqale isikhungo sokufundisa umculo ukuze ngidlulisele ulwazi enginalo kubaculi abahlukene abasafufusa.”

Phakathi kwabebethweswa iziqu kukhona nentokazi esizakhele igama, uSbahle Mpisane, ebithweswa iziqu zeBachelors Degree emkhakheni wokwakha nokuhlela amadolobha.

USbahle uthe bese kukaningi esikaza ukuyeka izifundo zakhe ngenxa yokuba matasa.

“Angikakholwa namanje ukuthi ngithole iziqu. Bekubakhona ukungazithembi kodwa bengihlala ngizikhumbuza ukuthi yini eyenza ngifune ukuzithola,” kusho uSbahle.