UMSAKAZI woKhozi FM uBheka Mchunu nengoduso yakhe uMapaseka okuthe ngeSonto kwasabalala izindaba zokuthi bebeyoqedela ilobolo kubo kwale ntokazi edabuka eLimpopo
SEKUVELE ukuthi usezishaye zaphelela ekhweni lakhe umsakazi woKhozi FM uBheka Mchunu, osakaza uhlelo Ikhethelo Lokhozi, njalo ngoMgqibelo ngo-5 ekuseni kuya ku-9.

NgeSonto ntambama kusabalale izithombe zalo msakazi ehambisana noLinda Sibiya noLungisani MaVundla ofunda izindatshana kuwona lo msakazo besemzini abebeyokhongela kuwo uBheka.

UBheka kuvela ukuthi ubeyolobola isithandwa sakhe seminyaka, uMapaseka waseLimpopo, Isolezwe eligcine lingasitholanga isibongo sakhe.

Bebeyolobola kubo kwale ntokazi eChatsworth, eThekwini, kodwa kuvela ukuthi okuningi kuzokwenzelwa lapho izalwa khona eLimpopo.

UBheka ngisho ezinkundleni yokuxhumana akalufihlile uthando lwakhe nale ntokazi ngoba kukhona izithombe zayo icula, nangesikhathi ithweswa iziqu zayo zemfundo ephakeme.

Umthombo weSolezwe uthe uBheka uyazifela ngale ntokazi ahlangana nayo eThekwini.

“Sekuneminyaka bethandana. Ngesikhathi kuyiwe okokuqala ekhweni lakhe kwafihlwa bese kuphindelwa okwesibili njengoba benibona nje ezinkundleni zokuxhumana lapho kufike kwakhishwa konke obekusele okuthinta ilobolo ,”kuchaza umthombo.

Omunye uthe uBheka uyazifela ngale ntokazi futhi baningi abebazi ukuthi uyoyilobola ngale mpelasonto.

“kukhona namahlebezi okuthi umembeso ukulo nyaka kodwa awomshado okwamanje akakezwakali,” kuchaza umthombo.

Imizamo yokukhuluma noBheka ngalolu daba ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.

Nomyalezo athunyelelwe wona ugcine engawuphendulanga.