UMLINGISI woZalo uThembinkosi ‘Mondli’ Thwala uthi wake wasebenza esitolo ngaphambi kokuthi adume Isithombe: SITHUNYELWE
NGAPHAMBI kokuthi aphenduke usaziwayo waseNingizimu Afika uThembinkosi Thwala ubesebenza esitolo, kwaCheckers, e-Eastgate Mall, eGoli.

UThembinkosi ulingisa indawo kaMondli emdlalweni obukwa kakhulu eNingizimu Afrika, Uzalo. Lo mdlalo ukhonjiswa ngo-8.30 ebusuku kuSABC 1 phakathi nesonto.

“Bekuthi uma sekuvaliwe esitolo, singene thina sifake izimpahla emashalofini. Besingena ngo-6 wantambama kuya ku-6 ekuseni,” kusho uThembinkosi.

Uthe ekuseni ubeya ezindaweni obekuhlolwa kuzo ikhono labalingisi. Ukulingisa yinto akhule eyithanda futhi ayeyenza esikoleni, iKweje High School, eMnambithi lapho edabuka khona.

“Ngikhule ngibuthanda ubuciko. Ngikhulele emakhaya silusa, sisenga izinkomo, silande umquba futhi silima amasimu. Sikhule umkhulu esifundisa ukuthi uma wenza into kumele uyenzisise. Bengithanda izinto zobumba, ngidweba futhi ngakha nezimoto zocingo. Esikoleni bengidlala izikeshi,” kuchaza uThembinkosi.

Uthi ukhulele emndenini omkhulu. Ubehlala noyisekazi, unina omdala nezingane zakwabo. Unina akaseko emhlabeni sekusele uyise.

Uthe ngemuva kokuphothula * -matric udlulele e-University of Johannesburg lapho ebenza khona izifundo zeBusiness Management.

“Angiziqedanga ngoba ngafike ngathola ngezobuciko ezenziwa khona. Uyazi abazali babengayizwa eyokuthi ngifuna ukuziphilisa ngobuciko bethi kumele ube nesicucu. Ngabuye ngaphazanyiswa wukufika kweNdebe yoMhlaba yango-2010 ngoba sasenza imidlalo yeshashalazi senza nemidlalo yama-gumboots sihambela izwe lonke,” kuqhuba yena.

Uthe wezwa ngenhlolokhono yoZalo wanquma ukuyozama inhlanhla, wafike waphumelela. Uthe zikhona izinto abafana ngazo noMondli.

“Yena yonke into uyenza ngokwethembeka futhi uyawuthanda umthetho. Nami ngiyawuhlonipha umthetho. Into esihluke ngayo wukuthi unolaka olweqile kanti mina kanginjalo.”

UThembinkosi uthe impilo yakhe isishintshe kakhulu, kusuka aqala ukulingisa kuZalo. Ngaphambi kokungena kulo mdlalo uke walunguza kwiGenerations, Rhythm City, Rockville nakuMuvhango.

“Ngesikhathi ngisasebenza eCheckers ngangihola uR2 300 ngondla izingane zami ezimbili. Manje sengiyakwazi ukwenza izinto ngokukhululeka ngoba ngihola imali ethe xaxa.”

Izintokazi ebezisazibhekile kumele zikhohlwe ngoba ukhona umuntu ahlekisana naye.

Uma engekho emsebenzini uThembinkosi uthe uya ejimini noma abhale imidlalo yeshashalazi neyethelevishini.

“Kukhona ozokubona ngoJuni. Ngibhala imidlalo nefilimu encane ekhuluma ngezinto ezenziwa yimali.”

Ungumlandeli wokuqina we-Orlando Pirates futhi uyayithanda ne-karati ake wayidlala esakhula, ne-wrestling.

Uthe uthanda ukudla kwesintu njengobhomtshisi nesitambu.

Le nsizwa ekhonza ebandleni lamaNazaretha aseKuphakameni, izigxeke kakhulu izigameko zokubulawa kwabantu besifazane.

“Umthetho kumele uqine, amaphoyisa aklame indawo yawo. Uma sibulala abantu besifazane sibulala izwe ngoba yibona inzalabantu.”

Njengoba uMeyi kuyi-Africa Month, uthe leli zwekazi ukholwa wukuthi yizwe lesethembiso.

“Abantu basuka phesheya beze kulePharadasi bafike bathole inkululeko futhi yizwekazi elihle. Sinothe ngemfuyo negolide.”

Uphethe ngokululeka abafuna ukuphumelela empilweni ngokuthi bahloniphe uNkulunkulu futhi bazi ukuthi ukhona.

“Ungaziphakamisi ngoba umuntu, ngumuntu ngabantu. Hlanganyela nabanye abantu futhi uzimisele kokwenzayo.”