UMUSA Mseleku osekhipha umculo
ODUME ngohlelo Uthando Nes'thembu sakuMzansi Magic, uMusa Mseleku usengumculi.

Lokhu kuvele kuleli sonto njengoba uMseleku ememezele ku-Instagram ukuthi usekhiphe iculo.

Uthe noma engathandi ukuzibiza ngomculi okwamanje kodwa ukuqopha iculo, uthe kube yinto ebe lula kuyena ngoba ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyiciko.

"Iculo likhishwe yimina yize kungemina oculayo kulona kodwa abantu abaliculayo baqokwe yimina. Isihloko salo sithi " Izibongo Zika Musa Mseleku," kusho uMseleku ekhuluma neTshisaLive.

Leli culo liyizibongo zikaMseleku okuzwakala owesifazane ekikiza ngemuva bese kubakhona abesilisa abahayayo.

Elichaza uthe: " Yizibongo zami. Uyazi ke nawe ukuthi kuzwakala kanjani uma umuntu ehaywa. Leli culo liphinde liqhakambise impumelelo yami nabasemndenini wami abenza izinto ezinhle. Njengoba kuyiculo lomndeni wami, ngilekelelwe ngamanye amalungu omphakathi ukuliqopha azovela ohlelweni Uthando Nes'thembu."
UMnuz Musa Mseleku ekakwe amakhosikazi akhe uMbali uMaNgwabe, uBusisiwe uMaCele, uNokukhaya uMaYeni noThobile uMaKhumalo.
Uthe yize kukhona abalingabazayo ikhono lakhe emculweni kodwa abaningi bayakholelwa kuyena.

"Ngiyijabulela kakhulu indlela umndeni wethu oseseka ngayo uma kukhona esikumemezelayo. Abantu bathe bayalithanda iculo lami futhi basafuna ngiqophe amanye amaculo. Ngithe njengoba abantu besalinde isizini entsha yohlelo kungcono kubekhona into ezokwenza bangasilibali. Sicela balithokozele leli culo eliyisipho esivela emndenini wakwaMseleku," usho kanje.

Uthembise ukuthi ziningi izingoma abasazoziqopha bengumndeni. Uthe ngokukhipha leli culo akuzoba yinto ezophelela emoyeni.

Uthe mningi umculo abasazowukhipha bengumndeni wakwaMseleku njengoba amakhosikazi akhe wonke ecula. Uthe enye yawo izokhipha umculo wokholo.