UBABES Wodumo uthi abantu bokufika mabahambe. Isithombe: Sigciniwe
USEPHINDE waziqhatha nolaka lwabalandeli bakhe umculi weGqom' waseThekwini uBabes Wodumo ekhwela edilika kwabokufika kuleli ethi ababone abafika ngayo . 

Emibhalweni eyi nqwaba ebifakwa ekhasini lakhe likaTwitter kusukela kwaqala izidubedube zodlame olubhekiswe kwabokufika kuleli oWodumo ukubeka kucace ukuthi abantu bokufika mabaphume baphele kuleli. Kule mibhalo oWodumo ubexosha kwasani ngisho abelungu imbala. Komunye umbhalo oWodumo uphinde asole uFaith Nketsi ngokudayisa ngomzimba enkundleni u-instagram ephoqwa ngabantu bokufika. 
Nongqongqoshe wezokuThutha kuleli uMnuz Fikile Mbalula akasindanga olakeni lukaBabes njengoba ekhwele wadilika kuyena kulandela umbhalo awufake ekhasini lakhe lika twitter ngokubulawa kwabantu besifazane kuleli.

"Sisebenze ngokubambisana wani wena silima! Ukube bekuyingane yakho noma unkosikazi wakho ubuzobhala kanje?" kusho umbhalo. Akwehlanga kahle lokhu kuMbalula nakuphendule ngombhalo (osowususiwe) ku twitter ogxeka uBabes ngokumbiza ngesilima.

"Ngakulwela ngesikhathi umngani wami uMampintsha ekuhlukumeza kodwa namhlanje ungibiza ngesilima. Wena Babes thula ngoba uyiyona kanye lento engikhuluma ngayo," kusho umbhalo.


View this post on Instagram

Guys this is not me 😔😔😔😔💔

A post shared by Bongekile Simelane (@babes_wodumo) on


Yize uBabes ephumele obala wathi ikhasi lakhe ligqekeziwe futhi akuyena ofake lemi bhalo abalandeli bakhe bebekubeka obala ukuthi abamkholwa. Uchithwa nje, ngenyanga edlule wavika ngesizathu esifanayo ngesikhathi egxekwa ngokudelela uLady Zamar, ethi kugqekezwe inombolo yakhe nekhasi lakhe kuTwitter. Kungakapheli nesonto ekuphikile ukudelela uLady Zamar, waphumela obala wavuma ukuthi nguye ozwakala kwivideo emdelela, waxolisa. 
Imizamo yokuxhumana nemenenja yakhe, uNondumiso Simelane ayiphumelelanga, ethintwa ucingo lwakhe luvaliwe.