UTBO Touch olingisa efilimini entsha ezophuma ngo-Okthoba ekhuluma ngamaBlesser Izithombe: TWITTER

IZOGADLA ngezinkakha emkhakheni wokulingisa ifilimu ekhuluma ngamaBlesser, iBlessers esungulwe umsakazi nosomabhizinisi uThabo “Tbo Touch” Molefe.

Le filimu izobonakala emabhayisikobho ahlukene kuleli kusukela ngo-Okthoba 25.

Ifilimu ibhalwe uTbo Touch, yaqondiswa umlingisi uRea Rangaka oke walingisa efilimini ethi Number Number.

Abalingisi, okukhona kubo uKenneth Nkosi noSonia Mbhele owaduma kwiGenerations, balingisa izindawo eziphambili kuyona.

UKenneth uzolingisa indawo kaJacob kuthi uSonia alingise ekaMichelle.

Ekhuluma ngale filimu uRea uthe yize kuleli indaba yamaBlesser ingeyintsha kodwa ngesikhathi uTbo Touch eyoxoxa naye wavele wabona ukuthi kukhona abangaphuma nakho.

“Sesixoxile ngayo ngabona ukuthi kumele yenzeke le nto uTbo Touch aphupha ngayo. Le filimu, egcwele amahlaya, izokhombisa ngobubi bamaBlesser nendlela aheha ngayo abantu besifazane ngemali nokuthandana kwawo nabesifazane abehlukene. Le mpilo sesiyibonile sahlala nabantu abayiphilayo futhi nakhona kumathelevishini sekuke kwakhulunywa ngayo. Ifilimu iyahlekisa kodwa ekugcineni abantu bazosala bebambe ongezansi,” kuchaza uRea.

Uthe noTbo Touch uzoba yingxenye yayo njengoba ezobe elingisa indawo kaMthakathi aka The Fixer, isicebi esihlala emzini kaR48 million.

“Ungumuntu owenza amaphathi aphezulu lapho ehlanganisa khona amaBlesser namantombazane,” kuchaza uRea.