UMrepha uDa L.E.S osechithe izinsolo zokudlwengula

UMREPHA obalwa nomakadebona beHip Hop kuleli uDa L.E.S usephumele obala wazichitha izinsolo ezizungenza ezinkundleni zokuxhumana zokudlwengula. 

Kube nezikhalo ezinkundleni zokuxhumana kuleli kulandela ukudlwengulwa nokubulawa komfundi was-UCT u-Uyinene Mrwetyana.   

Lokhu kudale ukuthi abanye ‘abagilwa’ baphumele obala ngabantu ababasola ngokubadlwengula, okubalwa kubo nosaziwayo bakuleli. Igama likaDa L.E.S alisalanga ngaphandle kanti useveze ukuthi kube wusuku olubi kakhulu empilweni yakhe ukuzwa ukuthi ubalwa nabasolwa ngokudlwengula. 

Uthe ubethule ngalento ngoba uzifihlile umuntu oveze lokhu ngaye. 

Uqhube waveza ukukuthi akaze futhi akasoze adlwengula umuntu wesifazane. 

“Noma kukuhle ukuthi abantu abebesaba ukukhuluma phambilini sebeyakwazi ukuphumela obala manje, abantu akumele bawuthathe kancane umonakalo odalwa ukukhuluma izinto ezingamanga,” usho kanje. 

Uthe kumele kube nezindlela ezingcono zokuthi abantu baphumele obala ngabadlule kukho kunokuthi bazifihle bese bekhipha amagama abantu ababasolayo.