UBUSISWA usebonge abalandeli bakhe akade belokhu beveza ukukhathazeka ngokuphepha kwakhe emuva kokuvela kwezindaba zokuxabana okuthiwa kwaba khona noyise wengane yakhe Isithombe: TWITTER

UPHEFUMULE okokuqala umculi ongomunye wabahamba phambili kuleli wesifazane othi, ukukhathazeka okukhonjiswe abantu bakuleli ngempelasonto kuye kusho lukhulu.

Lokhu kushiwo nguBusiswa, enkundleni yokuxhumana uTwitter emuva kokuthi ngempelasonto kuvele ukuthi uyise wengane yakhe, uKatlego “Kaygee” Mlangeni umthele induku nomngani wakhe ungumrepha uMarc.

“Ngiphephile futhi angilimele ndawo. Ngiyabonga kubona bonke abakhombise ukukhathazeka ngalolu daba,” kuchaza uBusiswa.

UMarc ubhale kuTwitter ukuthi ngoMgqibelo ezintatha, uKaygee ufike endlini lapho bebehleli khona noBusiswa wabashaya, ehamba nabangani bakhe waphinde waphihliza nemoto.

Uthe akazi ukuthi yini edale ukuthi uKaygee enze lokhu njengoba bona bebezihlalele bezixoxela, wadideka sebethelwa induku.

UKaygee ubhale kuFacebook lapho echaze khona uhlangothi lwakhe lwendaba eveza ukuthi uze wabashaya nje yingoba wababamba oqotsheni besocansini noBusiswa, ongunina wengane yakhe eneminyaka emibili.

“Njengoba sasihamba ngezimoto ezehlukene lapho sasisuka khona, ngathi ngifika endlini ngafica kukhiyiwe kukhona imoto epake ngaphandle. Ngathi uma ngingena ekameleni lethu ngabafica benza ucansi embhedeni wethu. Ngabona ukuthi abangizwanga ngingena futhi basaqhubeka abangiboni ngase ngishaya uMarc naye owaphindisela, enqunu enjalo okwagcina ngokuthi aphume abaleke. Ngibathola benza lokhu nje indodana yethu ikhona iyagula ilele kwelinye igumbi nodadewethu omncane,” kuchaza uKaygee kuFacebook.

UKaygee uxolisile ngalesi sigameko wathi akayona inhlobo exazulula izinkinga ngodlame.

Bese kunezikhawu kubikwa ukuthi uBusiswa noKaygee banezinkinga.

Emasontweni adlule emcimbini owawuseBotanic eThekwini, ngesikhathi ecula uBusiswa, uKaygee onguDJ wakhe wamemeza kakhulu esiteji ethi abesifazane bangamthatha ngoba engenaye umuntu azwana naye.