UBLACK Coffee othi uhlela ukuvula isikole okuzofundiswa kuso intsha efuna ukungena emculweni, imfashini nakweminye imikhakha ehlukene.
UBLACK Coffee uthi yena nomngani wakhe uMakamo nensizwa ekwezemfashini uLaduma Ngxokolo bahlela ukuvula isikole esizogxila ebucikweni, umculo nemfashini.

Ukusho lokhu ngemuva kokuhambela eBelgium lapho ebemenywe khona emcimbini omkhulu wezimoto, iThe Belgium Grand Prix.

Ubehambe nendodana yakhe athe uye nayo emjahweni ngoba iyazithanda izimoto ngakho ukuza nayo kungayenza ikhule futhi yazi kabanzi ngawo.

“Ukuthuthukisa intsha ngenye yezinto ezihamba phambili kimina. Yingakho sizoba nesikole esizokwaziwa ngeFIRM, esizosivula nabangani bami ngakho njalo ukuthuthukisa intsha. Muva nje besimatasa sithungatha indawo lapho sizozinza khona. Siyitholile indawo kodwa saxakwa wukuthi incane. Manje sifuna enye ngoba sifuna isikole sibe sikhulu.”

Uthe intsha izosizakala kakhulu esikhungweni sabo abazolokhu beqhubeka bememezela izinhlelo zaso.

“Intsha efuna ukulandela amaphupho ayo njengoba ngenzile endodaneni yami ngiyathanda ukuyisiza kakhulu. Noma kuthiwa uphuma kuphi kodwa uma unephupho ungalifeza ngeliye ilanga uma nje uzimisele. “

Ekhuluma ngomcimbi waseBelgium uthe usale emangele ngoba bekungokokuqala eba kuwo.

“Ngibone into engishiye ngimangele engingazi nokuthi ngingayichaza ngiyithini. Ngiyacabanga ukuthi umjaho wezimoto, okuhlelwa ukuthi uze eSouth Africa, ungaba yinto enhle kakhulu ngoba ungaletha abantu abaningi ababekade befuna ukuwubukela eduzane.”

Khonamanjalo ukhuza ibuya nakulo nyaka umcimbi kaBlack Coffee, oqale ngonyaka odlule eThekwini naseGoli, iMusic is King.

Umcimbi, ake wawenza naphesheya kwezilwandle, uzoba ngoDisemba.

EGoli uzoba ngoDisemba 14, eTicketpro Dome kuthi ngoDisemba 15 ube seKings Park Outer Fields eThekwini.

Uthe abantu abahlale belindile ukuthi amathikithi omcimbi azotholakala kanjani.