UPHINDILE Phewa owenza uhlelo lwasekuseni Ulibo Lokuqala emsakazweni uKhozi FM. Isithombe: SITHUNYELWE

KUSENZIMA ukujwayela ubuxhakaxhaka bobuchwepheshe obuhambisana nokusakaza emsakazweni omkhulukazi, Ukhozi FM, entokazini eyethulwa njengomunye wabasakazi abasha kulo msakazo uPhindile Phewa.

UPhindile unamasonto amabili ejoyine lo msakazo, uthi umsebenzi wokusakaza aphinde azididiyelele uhlelo lwakhe, kuseyinto esenzima.

“Kodwa ngizojwayela ngoba ngenza into engiyithandayo,” usho kanje.

UPhindile ubenza uhlelo lwasekuseni iBreakfast Show emsakazweni wamakholwa iHighway Radio, ngaphambi kokusakaza uhlelo lwantathakusa Ulibo Lokuqala kuKhozi FM.

Uthi unenselelo yokukhuphula isibalo sabalandeli bohlelo lwakhe olusha njengoba abalaleli balolu hlelo bengakamjwayeli.

“ Abalaleli balolu hlelo basabalelwa ku-300 000, kodwa isifiso sami esikhulu ukuqeda le nyanga kulolu hlelo sebefinyelele ku-500 000 ngoba iwona msebenzi engiwuqashelwe kulo msakazo” esho kanje.

Uthi usabhekene nezingqinamba eziningi kulo msakazo njengoba esakaza lolu hlelo abuye abe umdidiyeli walo.

Uveze ukuthi usenokudideka okuningi ngobuchwepheshe okwenza acele azokwabo bamhlalise aze aqede ukusakaza ukuze bamfundise okuthile.

“Ngivame ukushayela ozakwethu ucingo bahlale nami uma ngisakaza ukuze ngifunde okuthize kwabafike kuqala kunami kulo msakazo, buningi ubuchwepheshe obusangidida manje angifuni ukwehlelwa abalaleli ngamaphutha engingawenza ngixakazisa izinto engingazazi ngesikhathi kuqhubeka uhlelo,” kuqhuba uPhindile.

Ubuye waveza ukuthi kusenzima ukusakaza ngolimi lwesiZulu njengoba ebesejwayele isiNgisi emsakazweni aphuma kuwo.

Uthi ukuvuleleka kwemisebenzi eminingi kanye kanye kumnika ingcindezi njengoba eseqokelwe ukuba umethuli wohlelo lwangeSonto ntambama i-Icon Discovery esiteshini seDStv iMoja Love.

Uthi nakuba ematasa kodwa akazimisele ukulaxaza i-albhamu yakhe yomculo wokholo ayiphekayo njengoba eseqalile ukuqopha bukhoma iDVD yenoni aliphushayo elithi Rising Jesus Flag.

Uphethe ngokukhala ngokubalekelwa yizesheli selokhu eqale ukuvelela.