Ifilimu Inxeba engeke isabonakala emacinema kuleli ngemuva kwesinqumo seFilm and Publication Board
ISIKHISHIWE ema-cinema ifilimu esuse okukhulu ukukhuluma kuleli, Inxeba.

Le filimu edidiyelwe nguJohn Trengove okulingisa kuyo uNakhane Toure izosuswa ema-cinema kuleli kulandela ukubekwa kwayo esigabeni samafilimu ocansi (18SLNV) yinhlangano eyengamela ukushicilelwa kwamafilimu kuleli, iFilm and Publication Board (FPB).  

IFPB ithe izizathu zokususwa kwale filimu esigabeni salawo angabukwa abaneminyaka engu-16 kuya phezulu zizodalulwa uma sekuqedwe konke ngombiko othinta le filimu. 

"Ukubekwa kwale filimu esigabeni se X18 kuchaza ukuthi izotholakala kuphela ezindaweni ezidayisa amafilimu abadala. Lokhu kuchaza ukuthi le filimu ngeke isakhonjiswa ema-cinema akuleli noma ezindaweni okungezona ezomkhiqizo wabantu asebekhulile njengokomthetho weFilm and Publication Act nombolo 96 wango-1996," kusho isitatimende.  
I-FPB ithathe lesi sinqumo kulandela izikhalo ezifakwe yiCONTRALESA Gauteng neThe Man and Boy Fooundation ngokungabekwa ngendlela kwesiko lamaXhosa lokusoka entabeni ngokunjalo nokusetshenziswa kwamagama alumelayo. 

Iqembu lezombusazwe iDA libe ngelokuqala ukugxeka isinqumo se-FPB. 

"Sifisa ukugqugquzela ophrojusa befilimu Inxeba ukuthi balwe, balwe, balwe baze bafinyelele enkantolo enkulu kunazo zonke kuleli ukuze kubuyekezwe lesi sinqumo. Kuyihlazo ukuthi iFPB igobele ingcindezi ebivela kubantu abacwasa abantu abathandana nabobulili obubodwa kunokuthi ihambisane nomthethosisekelo. USection 16 womthethosisekelo kuleli ugcizelela ilungelo lenkululeko yokukhuluma nokuzwalakalisa imizwa yakho ngokuthize, nenkululeko yamaciko," kusho isitatimende esishicilelwe okhulumela iDA uPhumzile Van Damme. 

Noma bekunezikhalo ngale filimu esiqoqe izindondo ezingaphezulu kuka-30 emhlabeni, nemali elinganiselwa kuR1.3 million ema-cinema kuleli, ezinkundleni zokuxhumana abantu basigxekile isinqumo seFPB abanye bebuza ukuthi amafilimu e50 Shades wona adlalwa kanjani ekubeni eveza ucansi nawo.