UWARREN Masemola ngonyaka odlule waba ngomunye wabalingisi abahlabana ngendondo emcimbini yamaSafta ngekhono aliveza emdlalweni iTjovitjo

IZOMENYEZELWA kusasa imidlalo eyehlukene kuthelevishini nakumafilimu eqokwe emcimbini wezindondo, ama-13th South African Film and Television Awards (Saftas).

Lo mcimbi ojwayele ukubanjelwa eGoli, kusuke kuhlonishwa ababe nesandla empumelelweni yomdlalo thizeni noma efilimini ekhonjiswa eziteshini ezihlukene.

NgoLwesihlanu bonke abafake izicelo kulo mcimbi bazokwazi ukuthi bazoba yingxenye yini yalo mcimbi ozoba ngoMashi 02.

Ukwamukelwa kwezicelo zokuqokwa kulo mcimbi kuvalwe ngo-Okthoba 12 wangonyaka odlule.

Kodwa imidlalo nezinhlelo ezihlukene zethelevishini ezikhonjiswe kusuka ngo-Agasti 01 2017 no-Okthoba 31 2018 nayo ibivumelekile ukuthi ifake izicelo kulo mcimbi.

Ukuhlunga abazoqophisana kulo nyaka kwaqala ngo-Okthoba 31 wangonyaka odlule kwaze kwavalwa ngoJanuwari 18 walo nyaka.

Imidlalo okukhona kuyo Isidingo, Isibaya neminye kubalwa nabalingisi bayo isiziqoqele inqwaba yezindondo kulo mcimbi.

Ngonyaka odlule abalingisi nabethuli bezinhlelo okukhona kubo uThuso Mbedu, Papi Moloi, Bongile Mantsai bahamba nezindondo eziphambili nezazibhekwe iningi kulo mcimbi.

Nemidlalo okubalwa kuyo Uzalo, Tjovitjo neLockdown nayo yahlabana ngezindondo kulo mcimbi.

Kulo nyaka imidlalo emisha okukhona kuyo Ikhaya neThe River kulindeleke ukuthi ibonakale idlisela ogageni emidala njengoba ifike ngegiya eliphezulu kusuka iqala ngo-2017.