KUSHUBE umoya ezitaladini zikaTwitter ngoMsombuluko kutholana phezulu umholi we-EFF uMbuyiseni 'The People's Bae' nomethuli wezinhlelo uPearl Thusi
KUSHUBE umoya ezitaladini zikaTwitter ngoMsombuluko kutholana phezulu umholi we-EFF uMbuyiseni 'The People's Bae' nomethuli wezinhlelo ophinde abe ngmlingisi uPearl Thusi. 

Ingxabano yabo iqubuke kulandela imibhikisho ye-EFF ezitolo ze-H&M ngempelasonto lapho amalungu ayo ecekele phansi impahla njengendlela yokuzwakalisa izikhalo ngesikhangiso somfana  obegqoke ijakhethii enombhalo othi “The coolest monkey in the jungle”.

UPearl Thusi ugxeke i-EFF ngobudlova wathi lokhu kudala ukuthi abantu abamnyama babukwe njengabantu abangapucuzekile. 

UMbuyiseni ube esemphendula uPearl wamsola ngokuba yisichuse se-ANC esibiza abantu abamnyama abalwa nengcindezi ngabantu abangena mpucuzeko. 

UPearl Thusi ube esephendula naye wasola abe-EFF ngoba amaboklolo.  Ezinkundleni zokuxhumana ihlukane phakathi imibono ye-EFF abanye bethi bekumele ilandele imigudu efanele yomthetho kuleli, abanye beyincoma bethi kuvame ukungenziwa lutho ngezigameko zokucwasa abantu abamnyama ngaphandle kwezikhalo eziphelela emakhasini ezokuxhumana.