UNaymaps Maphalala onguMxolisi Mdletshe emdlalweni Uzalo
ISILOMO somlingisi woZalo kuSABC 1, uNay Maps, siveze ukuthi sishimile futhi sesinesikhathi singenaye umuntu esithandana naye.

UNay Maps ulingisa indawo kaMxolisi emdlalweni okhonjiswa kuSABC 1 ngo-8.30 ebusuku phakathi nesonto.

“Ngivele ngibe matasa kakhulu ngimpintshwe wumsebenzi. Ziningi izinto okumele ngizenze. Ukuthandana nomuntu kudinga isikhathi. Sengishime isikhashana impela manje,” kusho uNay Maps.

UNay Maps ubekhuluma ohlelweni lwasekuseni kwi-East Coast Radio. Imizamo yokumthola ayiphumelelanga ucingo lwakhe beluvaliwe.

Uqhube wathi uzonikeza umlaleli wakulesi siteshi ithuba lokuthi bazikhiphe naye.

“Nginikeza abalaleli ithuba lokuthi bawine ukuzikhipaha noNay Maps. Ngicabanga ukuthi nginothando oluningi okumele ngilunikeze abantu,” kusho uNay Maps.

ITHIMBA lohlelo lwasekuseni kwi-East Coast Radio uSky Tshabalala, Keri Miller noDarren Maule lihleli nomlingisi woZalo, uNay Maps

Uthe abantu bamthumelela imiyalezo ezinkundleni zokuxhumana ngakho ufuna ukunikeza oyedwa ithuba lokuzikhipha naye.

“Ngiyazama ukuphendula eminye imiyalezo kodwa angikwazi ukuyiphendula yonke ngoba miningi kakhulu.”

Uthe ithuba lokuzikhipha naye livuleleke kuwo wonke umuntu.

“Wonke umuntu wesifazane muhle ngendlela yakhe ngakho leli yithuba lokuthi sibe nesikhathi esimnandi,” kusho uNay Maps.

I-ECR ikuphendule umncintiswano lokhu njengoba kwi-website yayo ifake imininingwane yokuthi abantu bangalithola kanjani ithuba lokuzikhipha noNay Maps.