MFUNDISI Sthembiso Zondo
SEKUQUBUKE indida ngokunyamalala kukaMfundisi Sthembiso Zondo ohlelweni iJabul’ Ujule kuKhozi FM, abezwakala kulo njalo ngoMsombuluko.

Kwajabula iningi eqala ukuzwakala kulolu hlelo ngoJulayi ngonyaka odlule.

Wabuya kuyinyanga yamadoda kwavela ukuthi uzozwakala ngayo kuphela kodwa wahlala kwaze kwaphela unyaka. Kuthe unyaka usuqala waqhubeka kwaze kwaba sekupheleni kukaFebhuwari.

Sekuphele amasonto amathathu engezwakali kulo msakazo nosekudide abaningi.

Isolezwe lithole izingcingo kusukela ngesonto eledlule abantu bebuza ngokunyamalala kukaZondo.

Izolo bese kuyisonto lesithathu engezwakali emsakazweni ezokwethula izinkulumo ezakhayo.

Umthombo weSolezwe ongashayi eceleni osondelene noZondo, uthe kukhona izinto ezincane ezisambambile.

“Uke washo ukuthi kukhona izinto ezincane ezimbambile ezimenza angayi oKhozini kodwa ke akekho ozaziyo njengoba engakhulumi ngazo,” kuchaza umthombo.

Uqhube wathi kungenzeka ukuthi nasoKhozini badidekile njengoba kubonakala sengathi abazi ukuthi ubanjwe yini ngoba ukuba bayazi ngabe sebebazisile abalaleli.

Omunye umthombo okhulume neSolezwe uthe kudideke abaningi ngokunyamalala kukaZondo.

“Nocingo lwakhe alusebenzi akwaziwa ukuthi kwenzenjani futhi naye akukho asakuthumelile kusathule nje,” kuchaza umthombo.

Isolezwe lizamile ukuxhumana noZondo kodwa zonke izinombolo zakhe bezingangeni futhi zingemukeli nomyalezo.

Owesilisa ogcine ebambe ucingo lukaZondo, ozibize ngemenenja yakhe nowale waphetha negama lakhe, uthe uZondo usematasa kukhona umhlangano akuwo.

Ebuzwa yintatheli ukuthi owani umhlangano akuwo uthe uhlangene nezikhulu zoKhozi kukhona udaba aluxoxa nazo.

Wale waphetha ukuveza ukuthi owani umhlangano nokuthi ngabe uthinta ikusasa likaZondo yini kulo msakazo.

“Ukhona uZondo uyaphila. Siyazi nathi ukuthi bayabuza ngaye kade sithola izingcingo ehhovisi ngokungezwakali kwakhe emsakazweni kodwa konke kuhamba ngendlela,” kuchaza yena.

Okhulumela iSABC, uNeo Momodu, uzihlangulile wathi akukho sibophezelo abanaso noZondo njengoba engena imizuzu emihlanu ezokhuluma nabantu ngesihloko asuke esilungiselele lolo suku. Uthe ayikho inkontileka abayisayine noZondo.

Ngonyaka odlule kwaba nelikhulu isasasa kubuya uZondo oKhozini naye waze waveza ukuthi ujabule ngokubuyela kulo msakazo njengoba azi ukuthi abantu uyabakweleta kakhulu uma kuza ezinkulumeni zakhe.

Waveza ukuthi kwaba buhlungu ukushiya kwakhe kulo msakazo waze wagcina esewumlutha wotshwala ngenxa yengcindezi.