BABHEKE MTHETHWA
MHLELI: Kwelakho elingashayi eceleni eliwela umfula ugcwele, ngivumele ngizwakalise ukungenami kwami ngokwenzeka ezinhlelweni zoKhozi FM kwenziwa ngabadidiyeli balezo zinhlelo.

Sengibekezele kwanele angisakwazi ukuthula ngendlela uBabheke Mthethwa enza ngayo ohlelweni lwamahostela.

Kunabalaleli abangashayi izingcingo njengathi sonke kodwa bashayelwa nguBabheke.

Uyenzelela. Ngikhuluma ngoMzonjani Mdlalose noMaliyeqolo Khanyile, siyabazi thina abangeni kwezinye izinhlelo kodwa bafakwa uBabheke ohlelweni ngenkani.

Kusuka ngonyaka ophelile sibekezela ngisho kuSigiya Ngengoma.

Bona uma kuthiwa akuthunyelwe imiyalezo kuWhatsApp kule ngosi kaSigiya Ngengoma ethi ‘ubani osyaya ingoma’ kodwa bona babeshayelwa izingcingo eceleni kuqoshwe imisindo yabo kodwa sithule nje sizibukele.

Manje le nto isaqhubeka emahostela nakulo nyaka. Kahle hle lolu hlelo lwamahostela sebelwenza olwabo, thina sesiyancikiswa nje.

Siyakhuza Babheke ungabi netiye, sonke asilingane.

Ukuthula kwethu akusho ukuthi asiboni.

Asinankinga nabalaleli kodwa wena yeka lo mkhuba omubi ngoba asiwuthandi. Uma uzoqhubeka nalo mkhuba sesizokhuluma, ngeke sisathula. Ukhozi olwethu sonke. Musani ukwenzelela ukhombise ukuthanda abanye abalaleli.

Sonke siyafana akekho ongcono kunomunye.

Musa ukuphuma esandleni ngale nto oyenzayo ngoba angigxeki umsakazo ngigxeka wena ngoba nguwe opheka uhlelo ngemumva. Ngicela siphele nya lesi sihlava esibi esikuhlasele kusuka namhlanje.

Yisexwayiso lesi asilwi kodwa uma uqhubeka sizokhuluma ngoba uKhozi FM olwethu sonke akulona olwabangani bakho.

Umlaleli woKhozi