LWAFIKA lolu suku uNeil Armstrong aopha ngalo umlando kodwa iFirst Man ikhuluma ngamalungiselelo alo eminyaka Izithombe: UIPSA
Ifilimu: First Man 
Umqondisi: Damien Chazelle (wenze i Lala Land). 
Abalingisi abaqavile: Ryan Gosling (Neil Amstrong); Claire Foy (Janet Armstrong); Jason Clarke; Kyle Chandler; Corey Stoll; Patrick Fugit; Christopher Abbott 
Uhlobo lwefilimu: Iqophamlando eliqukethe idrama  
Isikhathi: 2h 13m 
I minyaka: PG-13 
Umhlaziyi: MALIBONGWE MDLETSHE
Iphume ngo-Okthoba 26 emabhayisikobho aseMzansi 
 

KWESINYE isikhathi uke uzitshele ukuthi into uyayazi kanti cha akunjalo, awuyazi kodwa unolwazi ngayo. 

Lokhu kungenzeka kukufikele ngasekupheleni kwamahora amabili nangaphezulu ozowahlala ebhayisikobho uma usuyobuka iFirst Man. 

Ifilimu ikhuluma ngomlando owaqoshwa nguNeil Armstrong, eba ngumuntu wokuqala ukunyathela enyangeni. 

Uma ungumuntu othanda umlando ngomhlaba, ukwazi ngezinto ezithinta umhlaba noma nje usemkhakheni wezokundiza, ngeke uwezwe nokuthi ashonephi lawo mahora amabili. 

Nami angiwezwanga ngaphandle nje kokuphazanyiswa uphathina ebengihambe naye kule filimu. 

Ungakhathazeki, unkabi azwele kuye amahora amabili ngoba akayena umuntu okhathalele umlando womhlaba kodwa uyile nhlobo ezifela ngoMadea kaTyler Perry. 

Asibuyele kwiFirst Man. Ikhuluma ngesihloko osekunesikhathi ngizitshela ukuthi ngiyasazi kodwa ngiqondile ukuthi yisihloko enginolwazi ngaso. 

Bengazi ukuthi uNeil Armstrong (odlalwa kahle nguRyan Gosling), waba ngowokuqala wasemhlabeni ukufika enyangeni kodwa bengingazi ukuthi wayehamba nobani. 

UNEIL Armstrong kwakuyindoda yomuzi eganiwe inonkosikazi, uJanet, esivamise ukungakhulumi ngaye emlandweni

Bengingazi ukuthi kwamthatha iminyaka ewu-10 nethimba leNasa belungiselela uhambo oluyingqophamlando. Okuhle okwenziwe nguDamien Chazelle, oqondisa ifilimu, wukusinika uhlangothi cishe sonke esingakaze sikukhuthalele ukuluqonda. 

Lolo nguNeil Armstrong hhayi i-astronaut kodwa uNeil Armstrong umuntu, ubaba nendoda yomuzi wayo. 

 

Uzomangala ukubona izinto adlule kuzo u-Armstrong ngaphambi kokuthathe abeke i-Apollo 11 enyangeni ngo-1969. 

Uma ubuvele usithanda isifundo ngempilo ka-Arsmtrong, uzomangazwa yizinselelo abhekane nazo ekhaya, empilweni nasemsebenzini. 

URYAN Gosling indlela adlala ngayo uNeil Armstrong ngenye yezinto ongayela ukuyozibona kwiFirst Man

Uzothola nesifundo esimqoka empilweni, ukuphokophelela entweni ethile empilweni kumnyama kubomvu.