UMLINGISI weMakoti kwiSABC 1 uCindy Mahlangu ushutha umdlalo weNetflix iBlood and Water lapho edlala khona indawo kaZama
UMLINGISI omatasatasa nokuqopha umdlalo ozokhonjiswa kwiNetflix, uCindy Mahlangu, uthi yisikhathi sokuthi abantu bakuleli bakhombise amazwe omhlaba ukuthi yini abayiphethe.

UCindy uzakhele udumo edlala indawo kaDumazile kwiThe Herd kuMzansi Magic. Uphinde walingisa nakwiThe Queen enguSiyanda kanti manje udlala indawo kaKayise emdlalweni wakwiSABC 1 iMakoti.

“Sisesimeni esihle manje njengeNingizimu Afrika. Kumele sikhombise umhlaba ukuthi yini esiyiphethe. Akumele siphelele lapha.

“Okubalulekile ukuthi sisebenze ngokuzikhandla ngoba asazi ubani osibhekile. Bheka uThuso (Mbedu) wenza kahle phesheya. Nangu noNomzamo Mbatha manje,” kusho uCindy.

UCindy uthe ushutha umdlalo weNetflix iBlood And Water lapho edlala khona indawo kaZama. Uthe uzoqala ukubonakala ngonyaka ozayo.

“UZama uhlukile kunabo bonke abalingiswa esengike ngabadlala. Uyintombazane esencane ebhekene nezinkinga zokukhula. Uthanda amaphathi futhi usebenzisa wona ukufihla usizi lwasekhaya. Ukhuliswa wumzali oyedwa naye ongekho kangako empilweni yakhe.”

Uthe yize enonyaka nezinyanga ezimbili elingisa kodwa imisebenzi uyayithola.

“Ngiyazi kuzwakala njengento ejwayelekile kodwa ngiyathandaza. Konke okwenzekayo kungubufakazi bomusa kaNkulunkulu. Ngithola umsebenzi njalo uma ngiqeda omunye.

“Nokusebenza kanzima futhi kuyasiza. Sengithole izindawo engizidlalayo ezingaphezulu kweziyisithupha.

“Ngifuna ukudlala abalingiswa abahlukene ukuze ngizoziphonsela inselelo.

“Ukudlala abalingiswa abahlukene kuyangisiza ngikhule. Ngiyafunda ngawo wonke umlingiswa engimdlalayo.”

Uthe ulambele ukufunda okuningi bese esabalala umhlaba wonke ngoba ukholwa ukuthi ubuciko bakhe kumele bubonwe nakwamanye amazwe.

Uphethe ngokuthi uyakujabulela ukubona izinto ezinhle ezenziwa ngabesifazane ezenzeka ngenyanga yabo.

“Akumele sigxile kwezimbi kuphela ezenzakalayo kodwa nezinhle. Kumele sibe nethemba sisizane.”