UMLINGISI wemidlalo yethelevishini uRichard Lekunku uthi waqala ukuthanda ukulingisa engakakuqondi nokuthi kuyini

INKAKHA yomlingisi wemidlalo yethelevishini namafilimu, edlala phambili kwifilimu entsha iBack of the Moon, uRichard Lukunku (33) ithi ingene ekulingiseni ingakuqondi yakufunda ngendlela.

URichard odabuka eCongo kodwa osezinze eNingizimu Afrika, uthe ufike kuleli eseneminyaka eyisithupha evele ethanda ukulingisa kodwa engazi ukuthi kungumsebenzi okhokhelayo.

“ Ngiqale ukuvuleka amehlo ngoba sengenza uphenyo ngakho, ngifuna ukungena kukhona. Ngize ngaya kofundela iLive Performance e-AFDA lapho ngithole khona iziqu zeBA kuyona,” kusho uRichard.

Ekhuluma ngefilimu alingisa kuyona manje, iBack of the Moon uthe kube yinselelo ukuba kuyona.

“Into ebidala ukuthi kube nzima ukulingisa kuyona ngukuthi ikhuluma ngento eyenzeka ngempela eSophiatown. Akukaze kube lula ukukhuluma ngento eyenzeka ngempela ngoba abantu basheshe babone uma ungasho okuyikhona. Ngenxa yokuthi umnikazi wayo, * -Angus Gibson ngiyamazi ukuthi uyalwenza ucwaningo ubengeke athi asilingise into okungeyona.

Nami kuphoqe ukuthi ngenze olwami ucwaningo ukuze ngiyiqonde indawo engiyilingisayo,” usho kanje.

Yize esenesikhathi ekulingiseni uRichard, uthi kuyinto ejwayelekile ukuthi angabi nawo umsebenzi ngenxa yokuthi akekho umlingisi oqashwa ngokugcwele.

Uthe useze wathatha isinqumo sokuthi enze eminye imisebenzi eceleni ukuze aqhubeke nokwenza imali.

“Kumanje ngibhale ngaphinda ngaqondisa iMusic video yengoma yomrepha osafika uRemy, yengoma yakhe i-96. NakwiMpilo: The Scam kukhona iziqephu ezintathu ezibhalwe yimina,” kusho yena.

Ekulingiseni, uRichard useke waba kwi-Ashes to Ashes, Inkaba, Black Sails, iNumber Number, Isidingo, Keeping the Score, Rhythm City, Tempy Pushas neminye.

Uthe usenezifiso eziningi ekulingiseni njengoba ezibona engumlingisi ovelele emhlabeni ngelinye ilanga.

IBack of the Moon iyaqala ukukhonjiswa emaCinema, eNingizimu Afrika ngoLwesihlanu.

Kuyona ulingisa phambili indawo kaBadman noMoneoa Moshesh odlala eka-Eve Msomi.